امیررضا براتی

مطالب مرتبط با امیررضا براتی

1397 اسفند

گفت‌وگو با پدر و مادر امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

1397 آذر

رتبه‌های برتر از چه کتاب‌هایی استفاده کردند؟ (1)

1397 آبان

پرسش‌های دانش آموزان و پاسخ امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی97

1397 شهریور

تصاویر رتبه‌های 1 کنکور 97 در مجله‌های آزمون سال‌های گذشته

فیلم گفتگو با امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

1397 مرداد

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

رتبه 1 و 2 کنکور پاسخ می‌دهند، کامنت‌های روش مطالعه زیست

پاسخ امیررضا براتی (رتبه 1 تجربی 97) به کامنت‌های دانش آموزان

گفت و گو با خراسانی‌هایی که در کنکور97 خوش درخشیدند

گفتگو با امیررضا براتی : رتبه 1 کنکور تجربی 97

کارنامه‌های امیر رضا براتی ، رتبه 1 کنکور تجربی 97 در کانون

بیشتر