عربی هفتم را چگونه بخوانیم؟

با توجه به این‌که درس عربی جزء درس‌های جدید برای دانش‌آموزان مقطع هفتم است، آشنایی با روش مطالعه‌ی این درس به موفقیت هر چه بهتر آن‌ها کمک خواهد کرد.

عربی هفتم را چگونه بخوانیم؟

با توجه به این‌که درس عربی جزء درس‌های جدید برای دانش‌آموزان مقطع هفتم است، آشنایی با روش مطالعه‌ی این درس به موفقیت هر چه بهتر آن‌ها کمک خواهد کرد.

درس عربی از دو بخش قواعد و ترجمه تشکیل شده است که روش خواندن هر بخش متفاوت است.

1) بخش ترجمه: برای این‌که بتوانید تسلط خود را در بخش ترجمه بیش‌تر کنید ابتدا لغات مربوط به هر درس را که در انتهای کتاب موجود است، به ترتیب و پشت سر هم یاد بگیرید. برای مرور و تمرین و تکرار بیش‌تر می‌توانید از فلش‌کارت استفاده کنید. سعی کنید معنای لغات را از فارسی به عربی و از عربی به فارسی به طور کامل مسلط شوید. سپس شروع به ترجمه‌ی متن درس کنید و در صورتی که معنای کلمه‌ای را ندانستید زیر آن خط کشیده و آن را چندین بار تکرار کنید.

2) بخش قواعد: با توجه به این‌که درس عربی درسی است که به هم پیوسته و زنجیروار است، قواعد مربوط به هر مقطع پیش‌نیاز قواعد مربوط به درس سال بعد است؛ بنابراین باید دقت و توجه کافی در آموختن قواعد درس عربی داشته باشید. قواعد هر درس را به طور کامل فرا بگیرید و سپس به حل تمرینات کتاب درسی بپردازید. برای تمرین و تکرار بیش‌تر از کتاب کار عربی هفتم هم استفاده کنید تا به طور کامل قواعد در ذهن شما تثبیت شود و اشکالات‌تان برطرف شود.

خرید کتاب