مطالب مرتبط با کلکسیون روش مطالعه

کلکسیون روش مطالعه

۱۳۹۶ آذر

سینماتیک یا حرکت‌شناسی

۱۳۹۶ آبان

روش مطالعه دروس اختصاصی کنکور هنر

روش مطالعه‌ی زیست‌شناسی

روش مطالعه‌ی واژگان انگلیسی

روش مطالعه شیمی

چگونه فیزیک بخوانیم؟

۱۳۹۶ مهر

بهترین روش مطالعه درس فیزیک چیست؟

چگونه ریاضی خود را قوی کنیم؟

چگونه شیمیدان شویم؟(3)

چگونه شیمیدان شویم؟(2)

چگونه شیمیدان شویم؟(1)

چگونه زیست‌شناسی را مفهومی بخوانیم؟

علی کوچی: چگونه توانستم فلسفه و منطق را 83 درصد بزنم؟

فاطمه قاسمی: چگونه توانستم تاریخ و جغرافیا را 90 درصد بزنم؟

۱۳۹۶ شهریور

فاطمه دهقانپور: چگونه توانستم ریاضی انسانی را 100 درصد بزنم؟

مهدی خوش‌باطن: چگونه توانستم اقتصاد را 100 درصد بزنم؟

احسان طهماسبی: چگونه توانستم ادبیات اختصاصی را 100 درصد بزنم؟

۱۳۹۶ مرداد

روشی برای مطالعه‌ی زیست در تابستان 96

ادبیات کنکور را چگونه بخوانیم؟

۱۳۹۶ فروردین

عربی را چگونه یاد بگیریم؟

۱۳۹۵ اسفند

روش مطالعه محمدامین فروهش با درصد علوم‌اجتماعی100 در کنکور 95

۱۳۹۵ بهمن

یادگیری زبان انگلیسی و اهمیت آن در کنکور

روش مطالعه‌ی زیست‌شناسی

نکات و روش مطالعه در درس شیمی

روش مطالعه‌ی مبحث ژنتیک

اهمیت مطالعه‌ی صحیح در درس فیزیک

نحوه‌ی مطالعه‌ی درس ریاضی

نحوه‌ی مطالعه‌ی درس زیست

چگونه فلسفه بخوانیم؟

۱۳۹۵ دی

دیوان سعدی منبعی ارزشمند برای سؤالات قرابت معنایی

بیشتر