کلکسیون روش مطالعه

مطالب مرتبط با کلکسیون روش مطالعه

1397 فروردین

دوران طلایی نوروز از دیدگاه احسان طهماسبی؛رتبه‌9 منطقه1 انسانی

دوران طلایی نوروز از دیدگاه مهدی خوش‌باطن رتبه 10 انسانی

دوران طلایی نوروز از دیدگاه محمدرضا نوروزی رتبه 7 کنکور انسانی

1396 بهمن

تاریخ و جغرافیا از نگاه کامران اله مرادی؛ سهل ممتنع (قسمت دوم)

مطالعه‌ی دین و زندگی در 5 مرحله

روش خواندن ادبیات

دین و زندگی و فارغ‌التحصیلان

1396 آذر

صفر تا صد مطالعه‌ی روانشناسی از دیدگاه مهدی خوش باطن

کامران اله مرادی : تحلیل روانشناسی کنکور

سینماتیک یا حرکت‌شناسی

1396 آبان

روش مطالعه دروس اختصاصی کنکور هنر

روش مطالعه‌ی زیست‌شناسی

روش مطالعه‌ی واژگان انگلیسی

روش مطالعه شیمی

چگونه فیزیک بخوانیم؟

1396 مهر

بهترین روش مطالعه درس فیزیک چیست؟

چگونه ریاضی خود را قوی کنیم؟

چگونه شیمیدان شویم؟(3)

چگونه شیمیدان شویم؟(2)

چگونه شیمیدان شویم؟(1)

چگونه زیست‌شناسی را مفهومی بخوانیم؟

علی کوچی: چگونه توانستم فلسفه و منطق را 83 درصد بزنم؟

فاطمه قاسمی: چگونه توانستم تاریخ و جغرافیا را 90 درصد بزنم؟

1396 شهریور

فاطمه دهقانپور: چگونه توانستم ریاضی انسانی را 100 درصد بزنم؟

مهدی خوش‌باطن: چگونه توانستم اقتصاد را 100 درصد بزنم؟

احسان طهماسبی: چگونه توانستم ادبیات اختصاصی را 100 درصد بزنم؟

1396 مرداد

روشی برای مطالعه‌ی زیست در تابستان 96

ادبیات کنکور را چگونه بخوانیم؟

1396 فروردین

عربی را چگونه یاد بگیریم؟

1395 اسفند

روش مطالعه محمدامین فروهش با درصد علوم‌اجتماعی100 در کنکور 95

بیشتر