مطالب مرتبط با کلکسیون روش مطالعه

کلکسیون روش مطالعه

۱۳۹۶ مرداد

ادبیات کنکور را چگونه بخوانیم؟

۱۳۹۶ فروردین

عربی را چگونه یاد بگیریم؟

۱۳۹۵ اسفند

روش مطالعه محمدامین فروهش با درصد علوم‌اجتماعی100 در کنکور 95

۱۳۹۵ بهمن

یادگیری زبان انگلیسی و اهمیت آن در کنکور

روش مطالعه‌ی زیست‌شناسی

نکات و روش مطالعه در درس شیمی

روش مطالعه‌ی مبحث ژنتیک

اهمیت مطالعه‌ی صحیح در درس فیزیک

نحوه‌ی مطالعه‌ی درس ریاضی

نحوه‌ی مطالعه‌ی درس زیست

چگونه فلسفه بخوانیم؟

۱۳۹۵ دی

دیوان سعدی منبعی ارزشمند برای سؤالات قرابت معنایی

تاریخ ادبیات فارسی را چگونه بخوانیم؟

چند راهکار برای مطالعه‌ی درس ریاضی

تست‌های قرابت معنای ادبیات

۱۳۹۵ آذر

لغت­‌های درس زبان و ادبیات فارسی

نکاتی در مورد درس زبان

شیوه‌ی مطالعه‌ی ادبیات فارسی

یادگیری گرامر زبان انگلیسی و اهمیت آن در کنکور

چند نکته برای دین و زندگی کنکور

روش مطالعه‌ی درس زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (فصل 1 و 2)

روش مطالعه‌ی ریاضی

درس «عربی» را چگونه مطالعه کنیم؟

چند نکته درباره‌ی زبان انگلیسی

شیوه‌ی مطالعه‌ی ادبیات فارسی و قرابت معنایی

۱۳۹۵ آبان

روش مطالعه‌ی ادبیات فارسی در آزمون سراسری

تکنیک یادگیری یک بار برای همیشه

روش کلی مطالعه‌ی درس زیست‌شناسی

درس «دین و زندگی» را چگونه مطالعه کنیم؟

روش مطالعه‌ی مناسب درس علوم

بیشتر