کتاب درسی

برچسب ها

مطالب مرتبط با کتاب درسی

1396 دی

توجه کنکوری‌ها به کتاب درسی در زمان امتحانات

1396 آذر

کتاب درسی یک شروع خوب برای مطالعه

کتاب درسی مهم است

1396 مهر

کتاب‌های درسی را چندین بار بخوانید

دکارت معتقد است یادگیری چیزی جز طبقه‌بندی نیست

اهمیت کتاب درسی را دریابید

درس هر روز برای همان روز

اهمیت کتاب درسی!

اهمیت کتاب درسی را بدانید

اول کتاب درسی!

1396 اردیبهشت

کتاب درسی هیچ جایگزینی ندارد

کسب مهارت امتحان دادن (1)

1396 فروردین

بهبود وضعیت درسی

کارنامه‌ی مبحثی چرا مهم هست؟

تعادل

1395 اسفند

نوروز با کتاب نوروز

1395 بهمن

کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی و متوسطه اول و تغییرات آن ها

روش مهم در مورد خلاصه‌برداری و یادداشت‌برداری

نحوه‌ی خلاصه‌نویسی

1395 دی

روش خواندن درس «بخوانیم و بنویسیم»

روش مطالعه‌ی درس قرآن

مهم‌ترین نکات تکنیک‌های تست‌زنی

آمادگی شدن امتحانات نیم‌سال اول

مطالعه و ارزیابی آن

قهرمان سال گذشته

پرتکرارهای امتحان عربی سال هشتم

چند نکته برای امتحانات نیم‌سال اول

حل تست در ایام امتحانات

فصل خوب امتحانات و چند اقدام مهم

در ایام امتحانات چه باید کرد؟

بیشتر