مطالب مرتبط با کتاب درسی

کتاب درسی

۱۳۹۶ آذر

کتاب درسی مهم است

۱۳۹۶ مهر

کتاب‌های درسی را چندین بار بخوانید

دکارت معتقد است یادگیری چیزی جز طبقه‌بندی نیست

اهمیت کتاب درسی را دریابید

درس هر روز برای همان روز

اهمیت کتاب درسی!

اهمیت کتاب درسی را بدانید

اول کتاب درسی!

۱۳۹۶ اردیبهشت

کتاب درسی هیچ جایگزینی ندارد

کسب مهارت امتحان دادن (1)

۱۳۹۶ فروردین

بهبود وضعیت درسی

کارنامه‌ی مبحثی چرا مهم هست؟

تعادل

۱۳۹۵ اسفند

نوروز با کتاب نوروز

۱۳۹۵ بهمن

کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی و متوسطه اول و تغییرات آن ها

روش مهم در مورد خلاصه‌برداری و یادداشت‌برداری

نحوه‌ی خلاصه‌نویسی

۱۳۹۵ دی

روش خواندن درس «بخوانیم و بنویسیم»

روش مطالعه‌ی درس قرآن

مهم‌ترین نکات تکنیک‌های تست‌زنی

آمادگی شدن امتحانات نیم‌سال اول

مطالعه و ارزیابی آن

قهرمان سال گذشته

پرتکرارهای امتحان عربی سال هشتم

چند نکته برای امتحانات نیم‌سال اول

حل تست در ایام امتحانات

فصل خوب امتحانات و چند اقدام مهم

در ایام امتحانات چه باید کرد؟

۱۳۹۵ آذر

تعادل‌ها را بشناسید

پرسش، پاسخ، پیشرفت (22)

بیشتر