رتبه 9 انسانی: هر روز یک آزمون از کتاب نوروز را کار می‌کردم

برنامه من برای دوران طلایی نوروز این بود که در‌س‌های پایه یعنی درس‌های دهم و یازدهم را تا نیمه اول نوروز و در نیمه‌ی دوم نوروز هم نیم سال اول دوازدهم را جمع بندی کنم.

رتبه 9 انسانی: هر روز یک آزمون از کتاب نوروز را کار می‌کردمزینب غلامعلی زاده، رتبه‌ی 9  انسانی منطقه‌ی 3، دانشجوی رشته ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

برنامه من برای دوران طلایی نوروز این بود که در‌س‌های پایه یعنی درس‌های دهم و یازدهم را تا نیمه اول نوروز و در نیمه‌ی دوم نوروز هم نیم سال اول دوازدهم را جمع بندی کنم. به همین دلیل کتاب نوروز را تهیه کردم و هر روز یک آزمون از این کتاب را از خودم می‌گرفتم و تحلیل می‌کردم . با توجه به نتیجه ای که تحلیل آزمون داشت در مباحثی که فکر می‌کردم اشکال دارم و باید بیشتر کار کنم که کاملا مسلط شوم، از کتاب درسی و نکات و خلاصه‌هایی که در طول سال انجام داده بودم کار می‌کردم تا نقاط ضعفم بر طرف شود. من غیر از جمع‌بندی مباحث باید روی مدیریت جلسه آزمون یعنی مدیریت زمان‌های نقصانی هم تمرکز می‌کردم و مهارت خود را در این زمینه هم باید تقویت می‌کردم .وقتی کارنامه‌ی آزمون ۷ فروردین را از سایت نگاه کرد، نتیجه آن طور که می خواستم نبود .البته از نظر تسلط روی مباحث تا حدودی مشکل نداشتم و چیزی که برای من چالش برانگیز بود تغییراتی بود که در دفترچه‌ی کنکور ایجاد شده بود که در آزمون‌های بعدی کم کم با تمرین توانستم این مشکل را حل کنم و در دوران جمع بندی با شرکت در آزمون های سه روز یک بار از این بابت دیگر نگرانی در کنکور نداشتم .بعد از آزمون جمع‌بندی نیم‌سال اول، طبق برنامه راهبردی تا پایان اردیبهشت پیش رفتم.


5/28/2023 1:40:20 PM