رتبه 23 انسانی: در نوروز طبق برنامه‌ی راهبردی پیش رفتم

تجربیات آزمون‌های نوروز باعث شد من به شناخت بهتری از خودم دست پیدا کنم. بعد از عید همچنان طبق برنامه پیش می‌رفتم.

رتبه 23 انسانی: در نوروز طبق برنامه‌ی راهبردی پیش رفتم

عارفه صباغی، رتبه‌ی ۲۳ انسانی منطقه‌ی ۲، دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه تهران 

تجربیات آزمون‌های نوروز باعث شد من به شناخت بهتری از خودم دست پیدا کنم. بعد از عید همچنان طبق برنامه پیش می‌رفتم. برای دروسی که اشکال داشتم، زمان بيشتري گذاشتم. در عین حال برای بهتر شدن نقاط قوتم تلاش می‌کردم .

 از اواسط اردیبهشت، آزمون‌های جامع را شروع کردم. خودم را در همه شرایطی قرار می‌دادم تا امتحان بدهم . انواع تست‌ها با قالب‌های مختلف را کار کردم. برای دروس پایه خیلی تست می‌زدم و اگر اشکالی داشتم سراغ متن کتاب می‌رفتم همچنین خلاصه نویسی‌هایم را بیشتر مطالعه می‌کردم. تحلیل آزمون‌هایم را مدام به شکل مروری می‌خواندم. من بیشتر روی تثبیت دروس کار می‌کردم و فقط در یک دروس خاص مثل فلسفه و رياضي همچنان به یادگیری نکات جدید ادامه دادم. از دروس دوازدهم نیز غفلت نکردم و متن کتاب را با تست پیش می‌بردم .

من بعد از عید تایم مطالعه‌ام را بالاتر نبردم و جدا از بحث درس، از نظر انگیزشی نیز برای خودم وقت می‌گذاشتم تا بهتر بتوانم اضطرابم را کنترل کنم. مهم‌ترین چیزی که دوست دارم مدام بر آن تاکید کنم، مرور چند باره است. با اولویت تست‌های نشان دار و نه جدید، خلاصه به جای دوباره خوانی همه درس ها، جدی‌تر پیش بردن تحلیل آزمون‌های جامع، مقایسه‌ای خواندن مثلا درس ۱ جامعه ۱ و ۲ را با هم بخوانم و مفاهیم را به هم مرتبط کنم. غفلت نکردن از تاریخ و جغرافیا چرا که در این ۲ ماه می‌توان درصد خوبی از آن کسب کرد. من شدیدا دنبال تثبیت یادگیری‌ام بودم. به برنامه‌ام پای‌بند بودم و نهایتا با کم کردن نوسانات درصدهایم، با آسودگی بیشتری توانستم از این دوره عبور کنم.


3/27/2023 5:50:13 PM