رتبه 87 انسانی: در نوروز خود را از رقبا جدا کردم

من به‌شخصه در برنامه کنکورخود درمدت عید نوروز تغییری کلی ایجادکردم وبه قول معروف که می‌گویند نوروز دوران طلایی است من درعمل این مطلب را اجرا کردم

رتبه 87 انسانی: در نوروز خود را از رقبا جدا کردم


سجادشریفی رتبه‌ی 87 انسانی منطقه‌ی 2، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

من به‌شخصه در برنامه کنکورخود درمدت عید نوروز تغییری کلی ایجادکردم وبه قول معروف که می‌گویند نوروز دوران طلایی است من درعمل این مطلب را اجرا کردم و در این دوران خود را از رقبا جدا کردم به این ترتیب که اولا خود را با شرایط جوی وفق دادم یعنی چون هوا گرم ترمی‌شد و به همین دلیل حالت خواب آلودگی به من دست می‌داد، سعی کردم صبح زودتر و در حدود ساعت شش بیدارشوم تا حداکثر بازده را داشته باشم.

من روز یک فروردین را به طورکلی استراحت کردم وبعد از آن درطول تعطیلات سعی من این بودکه در نیمه اول عید کل سال دهم و یازدهم را تمام کنم ودرنیمه دوم عید سه چهارم سال دوازدهم را بخوانم ( البته بودجه آزمون نصف دوازدهم بود ) تا هم به بودجه دو آزمون عید برسم و هم در دوران نوروز دوره‌ای کلی برهمه دروس خوانده شده داشته باشم.

من بعد از آزمون 7 فروردین باتوجه به نتیجه ی نسبتا خوبی که گرفتم سعی کردم روی دروس دوازدهم، برای آزمون بعد و دروس ضعیف خود باتوجه به آزمون 7‌فروردین کارکنم وبه همین دلیل ساعت مطالعه ی خود را تا 11 ساعت افزایش دادم. ولی یک نکته مهم را رعایت کردم که خود را از همه میهمانی ها محروم نکردم وحداقل هرچند میهمانی یک‌بار در جمع فامیل شرکت کنم وهمین باعث شد که انرژی لازم را برای مطالعه برنامه خود در زمان بعد از آزمون 7 فروردین را داشته باشم ونتیجه ای بسیار خوب در آزمون جمع‌بندی نیم سال اول  به دست آوردم.


5/28/2023 12:54:15 PM