معرفی سیستم مطالعه PQ6R قسمت اول

معرفی سیستم هلی مختلف مطالعه طبق مقالات جهانی:سیستم مطالعه PQ6R

معرفی سیستم مطالعه PQ6R قسمت اول

شاید شما هم جزو افرادی باشید که همه جزوه ها و کتاب ها را می خوانید اما موقع امتحان آن ها را فراموش میکنید یا اینکه فکر میکنید استعداد درس خواندن ندارید چون با وجود مطالعه زیاد همیشه درصدهایتان پایین است. به شما توصیه می کنیم به جای اینکه خودتان را به نداشتن هوش و عدم توانایی محکوم کنید از یک روش صحیح مطالعه پیروی کنید.

پیش خوانی:

قبل از اینکه مطالعه دقیق مطالب درسی را شروع کنید ابتدا باید پیش خوانی داشته باشید. پیش خوانی به معنی بررسی کلی مطلب درسی و آماده سازی ذهن برای مطالعه دقیق تر کتاب است. هدف این مرحله ایجاد یک دید کلی از مطالب مورد مطالعه می باشد.

    در مرحله پیش خوانی چه کارهایی انجام دهیم؟

 به صورت سطحی و گذرا متن را بخوانید

 عنوان ها و تیترها را نگاه کنید

  به تصاویر توجه کنید

خلاصه‌ي درس را روخوانی کنید.

بدانید که قرار است با چه موضوعی آشنا شوبد.


مطالب مرتبط

3/27/2023 5:37:48 PM