کنکور دی ماه پایان راه نیست

از روز یک شنبه 2 بهمن با مراجعه به صفحه شخصی خود با ثبت گزینه هایی که در روز کنکور در پاسخ به سوالات انتخاب کردید کارنامه تحلیلی را دریافت کنید.

کنکور دی ماه پایان راه نیست

کارنامه تحلیلی: کنکور دی ماه پایان راه نیست...

پیوسته و هدف مند پیش بروید

 

کنکور دی برای اولین بار برگزار شد. با تمام آن چه که در چنته داشتید در کنکور دی حاضر شدید یا به هر دلیلی کم تر از آمادگی حداکثری تان. زحمت کشیدید، روش های خاص خود را در ساعات مطالعه زیاد پیاده کردید، جمع بندی کردید، مرور کردید. در این مسیر زمان هایی خوشحال و امیدوار بودید، گه گاهی هم ناراحت و مایوس.

مهم ترین امتیاز حضور شما در کنکور دی ماه استفاده از تجربه حضورتان در کنکور و بهره گیری از بازخورد طلایی آن است. تصور کنید تیم ملی فوتبال فرانسه قبل از جام جهانی با شرایط یکسان در فینال جام جهانی با آرژانتین روبرو می شد. شاید اگر این تجربه حضور را داشت تعویضی های نیمه دوم را در ترکیب اصلی می گذاشت و تحت فشار بازی نمی کرد و شرایط طور دیگر پیش می رفت. آن ها این فرصت را نداشتند. 

اما کنکور دی ماه این فرصت را در اختیار دانش آموزان قرار داده است تا بتوانند وضعیت خود را بررسی کنند و در صورت لزوم تاکتیک ها و استراتژی ها را برای کنکور تیر ماه تغییر دهند.

کنکور دی ماه یک سکوی مقایسه قابل اعتنا برای بررسی وضعیت تان است. سکوی مقایسه آزمونی است جامع با مباحث یکسان که تا فاصله زمانی بعدی می توانید با توجه به نتایج آن هدف گذاری و برنامه ریزی برای رسیدن به حداکثر مطلوب تان را انجام دهید. شما در دی ماه جمع بندی دروس پایه و نیم سال اول دوازدهم را انجام داده اید. در آزمون ۷ بهمن این فرصت را دارید که بار دیگر مباحث نیم سال اول دوازدهم را جمع بندی کنید. در دوران نوروز دو آزمون جمع بندی دیگر از مباحث پایه و نیم سال اول را خواهید داشت. بهره گیری از کارنامه تحلیلی کنکور شما را برای سکوهای مقایسه ذکر شده و بعد از آن آماده می کند. تشخیص و نحوه پاسخ گویی به سوالات ساده، شناسایی سوالات دام دار و در مجموع شناسایی نواقص یادگیری و ریشه یابی و کشف چرایی این نواقص.

در بررسی وضعیت خود به موضوعاتی مانند موارد زیر فکر کنید و پاسخ دهید.

با خودتان صادق باشید. هیجانات و هدف گذاری که قبل از کنکور تصمیم گرفته بودید را بررسی کنید. آیا به خودتان قول داده بودید سراغ یک سری تیپ سوال نروید؟ آیا از پاسخ گویی به یک سری تیپ سوال مطمئن بودید؟ آیا با اطمینان خاطر از واکنش تان در مواجهه با سوالات سخت در کنکور دی حاضر شدید اما نتیجه چیز دیگری بود؟  آیا تمام سوالات را در دور اول پاسخ گویی دیدید؟ آیا توانستید سوالات ساده را تشخیص دهید و ابتدا به سراغ آن ها بروید؟

باید هوشیار باشید. زمان را از دست ندهید. با استفاده از کارنامه تحلیلی کنکور دی در کوتاه ترین زمان خود را اسکن کنید و با نمایشگر هوشمند کارنامه تحلیلی و ارائه خروجی های طلایی برای ادامه مسیر تصمیم گیری کنید. در این مسیر با اولیا، دوستان، پشتیبانان و مشاوران خود مشورت کنید. 

از روز یک شنبه 2 بهمن با مراجعه به صفحه شخصی خود با ثبت گزینه هایی که در روز کنکور در پاسخ به سوالات انتخاب کردید کارنامه تحلیلی را دریافت کنید. به ثبت گزینه ها توجه کنید. دقیقا همان گزینه ها. بازخوردی واقعی،کاربردی و شخصی سازی شده از خودتان داشته باشید.

 فکر کنید. ریشه یابی کنید. روش ها را اصلاح کنید. نواقص را برطرف کنید. با اراده و انگیزه ادامه دهید. 

پیوسته و هدف مند پیش بروید.

2/4/2023 3:08:13 AM