پاسخ ویدئویی کنکور سراسری 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401)

پاسخ ویدئویی کنکور سراسری 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران

پاسخ ویدئویی کنکور سراسری 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401)

پاسخ ویدئویی کنکور سراسری 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401)

رشته‌های تجربی، انسانی و ریاضی

توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران 


برای مشاهده بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

کنکور تجربی

پاسخ ویدئویی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | زیست‌

پاسخ ویدئویی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | فیزیک

پاسخ ویدئویی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | شیمی

پاسخ ویدئویی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | ریاضی


برای مشاهده بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

کنکور انسانی

پاسخ ویدئویی کنکور انسانی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | ریاضی

پاسخ ویدئویی کنکور انسانی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | عربی

پاسخ ویدئویی کنکور انسانی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | علوم و فنون ادبی


برای مشاهده بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

کنکور ریاضی

پاسخ ویدئویی کنکور ریاضی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | ریاضی

پاسخ ویدئویی کنکور ریاضی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | فیزیک

پاسخ ویدئویی کنکور ریاضی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | شیمی

2/4/2023 2:21:40 AM