دو سؤال ساده آزمون 4 آذر-هشتم

در 4 آذر ماه چهارمین آزمون سال تحصیلی برگزار شد. در زیر دو سوال ساده هر درس آزمون آورده شده است.

دو سؤال ساده آزمون 4 آذر-هشتم

دانش آموزان هشتمی سلام


در 4 آذر ماه چهارمین آزمون سال تحصیلی برگزار شد.

در زیر دو سوال ساده هر درس آزمون آورده شده است.

توصیه ما به شما این است که این دو سوال را بررسی کنید. اگر آن‌ها را پاسخ ندادید یا اشتباه پاسخ دادید،‌پاسخ تشریحی این سوالات را مطالعه کنید تا برای آزمون بعدی که پوششی است بهتر آماده شوید.


فایل های ضمیمه

6/3/2023 5:15:41 PM
Menu