مُرورَک منطق - اقسام استدلال استقرایی - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم درس (( اقسام استدلال استقرایی )) را برای آزمون 20 آبان مرور کنیم .

مُرورَک منطق - اقسام استدلال استقرایی - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم درس (( اقسام استدلال استقرایی )) را برای آزمون 20 آبان مرور کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .


مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


اقسام استدلال :  1-قیاس : نتیجه ضرورتاً از مقدمات به دست می آید و نتیجه قطعی دارد .    2-استقرا : مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کند و نتیجه احتمالی دارد .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


استدلال استقرای تمثیلی : تسری حکم یه مورد به مورد دیگر صرفاً به دلیل شباهت ظاهری / از جزء به جزء / همواره نتایج ضعیف دارد / مغالطه تمثیل ناروا را به وجود می آورد


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


شیوه های نقد استدلال تمثیلی : 1- توجه به وجوه اختلاف میان دو امر           2-یافتن استدلال تمثیلی مخالف


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


استدلال استقرای تعمیمی : تعمیم یک حکم از موارد جزئی به کل مجموعه / از جزء به کل / از نظر قوت و ضعف دارای سطوح مختلف است / مغالطه تعمیم شتاب زده را به وجود می آورد / دارای کاربرد در علوم تجربی


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


شرایط استدلال استقرای تعمیمی قوی : 1-نمونه ها متفاوت و تصادفی باشند و همه ی طیف های موجود در جامعه آماری را شامل شوند .   2-تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری ، نسبت مناسبی داشته باشد .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


استنتاج بهترین تبیین : نوعی استقرا که در آن با حذف تبیین های احتمالی ، به بهترین و درست ترین تبیین می رسیم مانند روش حذف گزینه ها در حل تست . استنتاج بهترین تبیین در زندگی روزمره و بررسی فرضیه های علمی کاربرد دارد .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 دوستان عزیز شما می توانید از طریق لینک زیر به درسنامه کامل و تست های درس (( اقسام استدلال استقرایی )) دسترسی داشته باشید 🔴

اقسام استدلال استقرایی - منطق - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی


تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما  ❤️


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما 

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق بشید .

همچنین میتوانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .

6/10/2023 5:15:26 AM
Menu