مُرورَک منطق - مفهوم و مصداق - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم درس مفهوم و مصداق را برای آزمون 21 بهمن مرور کنیم .

مُرورَک منطق - مفهوم و مصداق - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم درس مفهوم و مصداق را برای آزمون 21 بهمن مرور کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .


مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


مفاهیم به دو دسته تقسیم می شوند :

1-مفهوم جزئی : مفهومی که مصداق آن کاملا مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد مانند دماوند ، خلیج فارس ، ایران ، الله

2-مفهوم کلی : مفهومی که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد ؛ خواه این موارد فرضی باشد یا واقعی مانند خدا ، بلندترین کوه ایران ، پدر من


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


انواع مفاهیم جزئی :

1-اسامی خاص مانند ایران،خلیج فارس ، علی ، الله و . . . 

2-کلماتی که بعد از صفات اشاره (این ، آن ، همین ، همان) می آیند مانند همین زن ، آن خانه

3-کلماتی که داخل گیومه هستند و لفظ آنها مدنظر است مانند ((مرد))

4-هنگامی که درباره ی یک لفظ صحبت می کنیم مانند سعدی نقطه ندارد .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


در کلی بودن یک مفهوم ، تنها قابلیت داشتن مصادیق متعدد مورد نظر است ، نه وجود آنها . این مصادیق ممکن است در زمان های مختلف وجود داشته باشند ؛ برای مثال پایتخت ایران که الان تهران است اما قبلا جای دیگری بوده و ممکن است در آینده نیز تغییر کند .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


در تشخیص مفهوم کلی ، به امکان فرض مصادیق متعدد توجه می کنیم ، نه تعداد مصادیق موجود .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


نسبت های چهارگانه (نسب اربع) : میان مصادیق دو مفهوم کلی ممکن است چهار نوع رابطه برقرار باشد که به آنها نسبت های چهارگانه(نسب اربع) می گویند . باید توجه داشت که نسبت های چهارگانه فقط میان مصادیق دو مفهوم کلی برقرار هستند .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

 

نسبت های چهارگانه (نسب اربع) :

1-تساوی : تمام مصادیق دو مفهوم مشترک هستند و مصداق غیر مشترک ندارند . مثال : مثلث و سه ضلعی

2-تباین : دو مفهوم هیچ مصداق مشترکی ندارند . مثال : حیوان و گیاه

3-عموم و خصوص مطلق : دو مفهوم وجود دارد که یکی عام و دیگری خاص است و مفهوم عام ، مفهوم خاص را در بر می گیرد . مثال : حیوان و گربه

4-عموم و خصوص من وجه : دو مفهوم که هم مصادیق مشترک دارند و هم مصادیق غیرمشترک دارند . مانند سیاه و مداد


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
دوستان عزیز شما می توانید از طریق لینک زیر به درسنامه کامل و تست های درس (( مفهوم و مصداق )) دسترسی داشته باشید 

مفهوم و مصداق - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب


تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما  ❤️


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما 

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق بشید .

همچنین میتوانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .

6/9/2023 3:42:33 AM
Menu