مُرورَک فلسفه - عقل در فلسفه (1) - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم درس عقل در فلسفه (1) را برای آزمون 21 بهمن مرور کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

مُرورَک فلسفه - عقل در فلسفه (1) - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم درس عقل در فلسفه (1) را برای آزمون 21 بهمن مرور کنیم . 

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .
مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


کاربردهای عقل در فلسفه :      1)عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدلال           2)عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدلال : این کاربرد عقل در بین مردم رایج است و توانمندی است که به کمک آن استدلال می کنیم و به حقایق و دانش ها پی می بریم . تشخیص هست و نیست و خوب و بد از طریق این کاربرد از عقل صورت می گیرد . این کاربرد عقل در انسان به صورت بالقوه است و با تمرین و تربیت ، بالفعل می شود . قدرت عقلی انسان ها یکسان نیست و با یکدیگر متفاوت است . عقل در فلسفه بیشتر از سایر دانش های دیگر کاربرد دارد ؛ چون که فلسفه با استدلال عقلی محض سر و کار دارد . 


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده : این کاربرد عقل برای موجوداتی است که از ماده و جسم مجردند و در قید زمان و مکان نیستند و به ابزار مادی نیازی ندارند و در عالم عقل قرار دارند که از طریق حواس ظاهری قابل درک نیست . فرشتگان همان موجودات عقلانی هستند که فیلسوفان با دلیل و برهان وجود آنها را اثبات کرده اند . عقول یعنی فرشتگان ، حقایق را شهود می کنند و نیازی به استدلال ندارند .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


عقل در یونان باستان : هراکلیتوس از حقیقتی به نام (( لوگوس )) سخن می گوید که دو معنا دارد :   1)عقل    2)نطق 

هراکلیتوس هر دو کاربرد عقل را قبول دارد .

از نظر هراکلیتوس ، عقل یک موجود متعالی و برتر است که جهان و اشیا ، بیانگر علم و حکمت او هستند .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


ارسطو به عقل به عنوان قوه استدلال انسان توجه داشت و عقل را بر اساس کاری که انجام می دهد به دو نوع عقل نظری و عقل عملی تقسیم کرد و بر همین اساس ، علم را نیز به علم نظری و علم عملی تقسیم کرد . او انواع استدلال را در بخش منطق آثار خود بیان کرد و عقل را ذاتی انسان می دانست . او انسان را حیوان ناطق تعریف کرد که منظور از نطق همان تفکر است . 


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


عقل از آن جهت که درباره اشیا و موجودات و چگونگی آنها بحث می کند ، عقل نظری نامیده می شود و دانشی که از این طریق به دست می آید ، علم نظری نامیده می شود . 

عقل از آن جهت که درباره رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای او بحث می کند ، عقل عملی نامیده می شود و دانشی که از این طریق به دست می آید ، علم عملی نامیده می شود.


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


در اروپا ، در دوره اول حاکمیت کلیسا ، عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند و عقل را امری شیطانی می دانستند و در مقابل استدلال های عقلی ایستادگی می کردند . در دوره دوم حاکمیت کلیسا ، فیلسوفان مسیحی تحت تأثیر کتاب های ابن سینا و ابن رشد و . . . به عقل و تبیین عقلانی دین پرداختند و چون مبانی کلیسای کاتولیک با عقل ناسازگار بود ، گسترش عقل گرایی باعث تضعیف دین شد و در دوره رنسانس ، عقل جای دین را گرفت . 


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


در دوره رنسانس ، فیلسوفان اروپایی به دو دسته عقل گرا و تجربه گرا تقسیم شدند . فرانسیس بیکن روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست و فقط به آنچه از طریق تجربه به دست می آید ، اتکا می کرد . 

دکارت که فیلسوف عقل گرا بود ، به همه ی توانایی های عقل مانند بدیهیات عقلی ، استدلال های عقلی محض و تجربه اعتقاد داشت . دکارت عقل را صرفاً به عنوان دستگاه تفکر و استدلال قبول داشت و عقل را به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده قبول نداشت . 

اوگوست کنت که فیلسوف تجربه گرا بود ، به طور کلی عقل را زیر سوال برد و دیدگاه فیلسوفان به جهان را غیرواقعی دانست که حاصل ذهن آنهاست . از نظر او ، عقل صرفاً وقتی که با حس و تجربه همراه باشد ، به علم و واقعیت می رسد .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴دوستان عزیز ، شما می توانید از طریق لینک زیر به درسنامه کامل و تست های درس (( عقل در فلسفه (1) )) دسترسی داشته باشید . 

عقل در فلسفه (1) - فلسفه دوازدهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب


تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما  ❤️


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .


5/28/2023 12:19:28 PM