آنچه دانش آموزان هشتمی پس از جلسه 6آبان تصمیم گرفتند:

آنچه دانش آموزان هشتمی پرنیان قدمنان تهران شرق هشتم: تحلیل آزمون بلافاصله بعد از دریافت کلید پاسخ آزمون‌ها و کارنامه انجام می‌شود و نهایتاً تا 2 ساعت طول می‌کشد .

آنچه دانش آموزان هشتمی پس از جلسه 6آبان تصمیم گرفتند:

آنچه دانش آموزان هشتمی پس از جلسه 6آبان تصمیم گرفتند:

 

اسرا‌ کاتب بورسیه آنلاین‌ هشتم: 

اشتباهات را امروز بررسی میکنم و نزده ها را فردا

 

پرنیان‌ قدمنان تهران شرق‌ هشتم: 

تحلیل آزمون بلافاصله بعد از دریافت کلید پاسخ آزمون ها و کارنامه انجام می شود و نهایتاً تا ۲ ساعت طول می کشد .

 

محمدمتین‌ طاهری تهران جنوب‌ هشتم: 

باید از اشتباه ها ساده نگذشت و باید از سوالهای ساده نیز درس گرفت

 

نیما‌ فضلی تهران غرب‌ هشتم: 

من یاد گرفتم که سوالاتی که در جلسه فکر می کردیم و ساده هستند و لی اشتباه جواب دادیم نشان میده ما اون مبحث را ناقص یاد گرفتیم پس بررسی سوالات ساده باعث میشود من اون مبحث رو دوباره بخونم پس سوالات ساده یک سرنخ خوبی برای ما هست پس به طور کلی تحلیل و مشخص کردن سوالات ساده میتونه باعث پیشرفت بشه

 

راحیل‌ محمدپور کرمانشاه‌ هشتم: 

دو راه برای پیشرفت کردن یاد گرفتیم. تحلیل آزمون و تشخیص دو سوال ساده هر درس. که به تفکر و فراشناخت کمک میکند. در واقع یک تیر با دونشان زده ایم. هم پیشرفت کرده ایم و هم مهارت فراشناخت را افزایش داده ایم

 

روژان‌ قاضی شاهرود‌ هشتم: 

ما باید در آزمون بتوانیم سوالات ساده را تشخیص دهیم که این باعث تقویت تفکر می شود و ما باید بعد آزمون ابتدا سوالات ساده را که نتوانستیم جواب بدهیم و یا غلط جواب دادیم را بررسی کنیم و بعد از آن هم باید سوالات غلط را بررسی کنیم

 

6/3/2023 12:07:51 PM
Menu