دام احتمالی - جامعه شناسی - آزمون 6/25 - مائده حسنی

در این مطلب قصد داریم یک دام از هر کتاب جامعه شناسی را برای آزمون 6/25 پیش بینی کنیم.

دام احتمالی - جامعه شناسی - آزمون 6/25 - مائده حسنی

سلام به همه دوستان !

در این مطلب قصد داریم یک دام از هر کتاب جامعه شناسی را برای آزمون 6/25 پیش بینی کنیم .

با بررسی این دام های احتمالی ، هم مبحث را بهتر یاد می‌گیریم و هم در صورت مواجه شدن با آنها در آزمون ها ، اشتباه نمی‌کنیم .
مائده حسنی
رتبه 9 کنکور انسانی 1400
رتبه 9 کنکور زبان 1400
دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهرانارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید.

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.
جهان اجتماعی دارای هویت سیاسی است و با پذیرش یک نظام سیاسی خاص، هویت سیاسی پیدا می کند. نظام های سیاسی انواع گوناگونی دارند.


به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

- نظام سیاسی بر نظام های دیگر، به ویژه نظام اقتصادی اثر می گذارد و از آنها تاثیر می پذیرد.

- ارسطو حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد، جمهوری می نامد.

- سیاست، اِعمال قدرت سازمان یافته جهت دستیابی به هدفی معیّن است.

- از نظر فارابی، حقیقت با اراده الهی تعیین و شناخته می شود.

1) ص – غ – ص – ص

2) غ – غ – ص – غ

3) غ – غ – ص – ص

4) ص – ص – غ – غ


کلید: گزینه 2

بررسی عبارات:

- نظام سیاسی بر نظام های دیگر، به ویژه نظام اقتصادی اثر می گذارد و از آنها تاثیر می پذیرد. »»» غ

- ارسطو حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد، جمهوری می نامد. »»» غ

- سیاست، اِعمال قدرت سازمان یافته جهت دستیابی به هدفی معیّن است. »»» ص

- از نظر فارابی، حقیقت با اراده الهی تعیین و شناخته می شود. »»» غ


دام آموزشی: گزینه 3

از نظر فارابی، حقیقت با اراده الهی تعیین و به کمک عقل و وحی شناخته می شود.
برخی دانشمندان علوم اجتماعی، انقلاب اسلامی ایران را نخستین انقلابی میدانند که پس از انقلاب فرانسه در سطح جهان اتفاق افتاده است؛ چراکه با الگو گرفتن از فقه اجتماعی و سیاسی شیعی، از منظر دینی و فرهنگی به شناخت بحران ها و چالش های جهان اسلام پرداخت و با بازگشت به هویت اسلامی، فرصت جدیدی را برای جهان غرب، جهت حل بحران های معرفتی و معنوی آن پدید آورد.


کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1) فرهنگ هایی که در دوره استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند، راه حل چالش های خود را در دوری از فرهنگ غرب می دانستند.

2) انقلاب فرانسه ابتدا در خاستگاه خود گرفتار مشکلاتی شد اما به زودی، حیاتی مجدد یافت و بسیاری از کشورهای اروپایی را فرا گرفت.

3) از نظر دولتمردان بلوک شرق، انقلاب اسلامی ایران به دلیل اینکه با بلوک غرب ارتباط برقرار نمی کرد، توان مقاومت نداشت.

4) در جهان دوقطبی قرن بیستم، هویت کشورها براساس اهمیتشان برای بلوک شرق یا غرب شناسایی می شد.


کلید: گزینه 4

در جهان دوقطبی قرن بیستم، هویت جنبش ها، انقلاب ها و کشورها براساس جایگاه و اهمیتشان برای یکی از دو قطب جهان؛ یعنی بلوک شرق یا غرب شناسایی می شد.


انقلاب فرانسه در سال1789 م با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. این انقلاب ابتدا در خاستگاه خود، فرانسه، گرفتار مشکلاتی شد اما به زودی به صورت سلسله انقلاب های 1830م و 1848 م حیاتی مجدد یافت و همه کشورهای اروپایی را فراگرفت.


⭐ اگر از این مباحث ، دامی به نظرتان رسید ، آن را با ما در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید . ⭐ 


تهیه کننده:

مائده حسنی - دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران

سپاس از توجه شما6/4/2023 9:54:38 PM
Menu