شهره جعفری

شهره جعفری
درباره من مشاور دبیر مسئول گروه آزمون

فعالیت در دسته بندی های

  • 169کنکوری ها و دوازدهم
  • 21کنکور 98
  • 18کنکور 99
  • 18کنکور 1400
  • 17کنکور 97
  • 16جمع بندی کنکور
  • 16کتاب های کانون
  • 12کنکور 96
  • 10کنکور 93
  • 10کنکور 94

آخرین مطالب