فیلم پاسخ تشریحی درس خلاقیت موسیقی کنکور هنر سراسری 1401

فیلم پاسخ تشریحی سه سوال در درس خلاقیت موسیقی ( سوال‌های 224- 225- 234) حل پاسخ آقای محسن کوشکی رتبه 28 کشور - 15 منطقه 1 - رشته آهنگسازی دانشگاه هنر تهران .

فیلم پاسخ تشریحی درس خلاقیت موسیقی کنکور هنر سراسری 1401

فیلم پاسخ تشریحی سه سوال در درس خلاقیت موسیقی ( سوال‌های 224- 225- 234)

حل پاسخ آقای محسن کوشکی رتبه 28 کشور - ۱۵ منطقه 1 - رشته آهنگسازی دانشگاه هنر تهران . 

فایل های ضمیمه

6/9/2023 4:33:43 AM
Menu