به تلاشی که کرده اید فکر کنید

به این موضوع فکر کنید که در طول سال تحصیلی تا چه اندازه تلاش کرده اید ، در آزمونهای برنامه ای کانون بیشترین درصدی که در هر درس کسب کرده اید چقدر بوده است ، در این ایام به موفقیت هایتان بیشتر فکر کنید

به تلاشی که کرده اید فکر کنید

هر چه به زمان کنکور نزدیک تر می شوند ممکن است با هجوم افکار منفی مواجه شوند ، این موضوع ممکن است تا حدی طبیعی باشد ، برای اینکه افکار منفی را از خودتان دور کنید به این موضوع فکر کنید که در طول سال تحصیلی تا چه اندازه تلاش کرده اید ، در آزمونهای برنامه ای کانون بیشترین درصدی که در هر درس کسب کرده اید چقدر بوده است ، در این ایام به موفقیت هایتان بیشتر فکر کنید و مثبت اندیش باشید .

در این روزهای باقی مانده تا کنکور باید بیشتر از همیشه منظم باشید و برای همه ی لحظاتتان برنامه داشته باشید ، خواب مناسب ، تغذیه سالم ، اهمیت ندادن به حواشی ، استراحت کافی و عمل به یک برنامه مدون که پیشنهاد می کنم این برنامه با مشورت پشتیبان و اولیا تنظیم و با تمرکز بالا آن را اجرا کنید.

داشتن برنامه مدون باعث می شود که بدانید کجا هستید و قرار است به کجا برسید.

آزمونهای سه روز یکبار از کتاب زرد کانون و آزمونهای مکمل دیگر که کانون برای دوران جمع بندی شما در نظر گرفته است باعث میشود بیش از پیش برای رویارویی با آزمون اصلی آماده شوید.

برای آرامش بیشتر در ایام باقی مانده تا کنکور ارتباطتان را با پشتیبانتان بیشتر کنید ، معمولا پشتیبانهای کانون تجربیات ارزنده ای از گذشته دارند که شنیدن آنها به شما آرامش میدهد.

5/29/2023 12:33:26 PM
Menu