بررسی آزمون 19 فروردین دوم دبستان

در این بخش آزمون 19 فروردین دوم دبستان بر اساس نتایج اولین پردازش کارنامه‌ها بررسی شده است.

بررسی آزمون 19 فروردین دوم دبستان

آزمون 19 فروردین ایستگاه جبرانی آزمون 20 اسفند بود.

از هفته آخر بهمن‌ماه، مباحث نیم‌سال دوم را شروع کردیم و در آزمون ها به صورت پوششی سؤال کردیم یعنی در هر آزمون مباحث را از ابتدای نیم‌سال دوم پرسیدیم.

آزمون امروز، همان مطالب آزمون 20 اسفند بود به همراه یک خانه پیش‌روی

با توجه به برنامه ریزی و مروری که در دوران تعطیلات نوروز داشتید امروز می‌توانید میزان پیش‌رفت خود در هر مبحث نسبت به آزمون 20 اسفند را بسنجید.

بر اساس نتایج اولین پردازش آزمون امروز میانگین درصد پاسخ‌گویی درس‌ها به ترتیب زیر است:


 

طبق روال مورد انتظارمیانگین درصد پاسخ گویی هر درس در آزمون‌هایی که از چند مبحث تشکیل شده نسبت به آزمون هایی که یک مبحث بررسی می‌شود پایین‌تر است و یکی از دلایل این افت نیز این است که دانش آموزان در مبحث شناسی ضعف دارند یعنی به طور مثال وقتی یک مسئله ریاضی را می خوانند نمی‌توانند متوجه شوند از چه راهی باید بروند جمع است یا تفریق به همین دلیل نمی‌توانند به درستی به سؤال پاسخ دهند. برای برطرف شدن این مشکل لازم است دانش آموزان به مباحث هر بخش توجه کنند و بتوانند موضوعات را در ذهن خود طبقه بندی کنند که درخت دانشی که در کتاب های کانون قرار دارد به این مهم کمک می کند.

در درس‌های حفظی نیز اگر مرور به اندازه کافی نباشد، مباحثی که مرور نشده‌اند کم کم به دست فراموشی سپرده می شوند و حتی مبحثی که نقطه قوت دانش اموز بوده ممکن است فراموش شود. پس تکرار و تمرین برای همه دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دبستانی اهمیت زیادی دارد.

سؤالات 2 در درس ریاضی و 28 و 29 در درس علوم سؤالات دام‌دار هستند و بررسی این سؤالات به دانش‌آموزان کمک می‌کند به راحتی بتوانند کلیدواژه‌های سؤال و نکات آن را متوجه شوند.

در آزمون های بعدی تمرکز بر مباحث جدید است و بهترین راه مرور نیز بازیابی است که با حل سؤال اتفاق می‌افتد پس توصیه می‌کنیم در آزمون‌های هدف گذاری و مشابه پارسال به عنوان دو آزمون کمکی شرکت کنید.

3/23/2023 5:31:52 AM