برگی از تاریخ زمین،حرکت بدن_علوم پنجم دبستان_محدرضا احمدی

درسنامه علوم پنجم دبستان_مطابق با مباحث آزمون 24 دی برای شما بارگزاری شده است با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید

برگی از تاریخ زمین،حرکت بدن_علوم پنجم دبستان_محدرضا احمدی

دانش آموزان عزیز سلام 

در این بخش درسنامه فصل های برگی از تاریخ زمین ،حرکت بدن علوم پنجم مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید. 

6/2/2023 6:42:30 PM
Menu