دونامه،یک جهان جشن_درسنامه هدیه‌های پنجم دبستان_فاطمه حلاجیان

درسنامه هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان و از آن استفاده کنید که در هر صورت به صورت فردی یا به قول شما هم بتوانید

دونامه،یک جهان جشن_درسنامه هدیه‌های پنجم دبستان_فاطمه حلاجیان

درس هشتم: دو نامه

آیات:

1 -النسخه قَومٌ مِن قومٍ ... و التشنا بزوا بِالالقابِ:

یکدیگر را مسخره نکنید ... و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید. 

2 -و الکاظِمینَ الغَیظَ وَ العافینَ عَنِ النّاس:

نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو میبرند و خطاهای دیگران را میبخشند. 

3 -وَال تَعاوَنوا عَلَی االِئمهِ و العُدوانِ: در کارهای بد، به یکدیگر کمک نکنید. 

4 -یا ایُّهَا الَّذین آمنوا اِجتنبوا کثیراً مِنَ الظّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِئمٌه

ای کسانی که ایمان آوردهاید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است. 

اما صادق ع: بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شر زبان او در امان نیستند.

درس نهم: یک جهان جشن

در سال دهم هجری ماه ذی‌الحجه روز 18 ماه پیامبر و یارانش از مراسم حج به سوی مدینه باز میگردند.

پیامبر(ص)در غدیرخم فرمان توقف میدهد و میفرماید: آنها که جلوتر رفته‌اند برگردند. صبر میکنیم تا آنها که

نرسیده‌اند برسند. به دستور پیامبر از جهاز شتران منبری بزرگ ساخته می شود. پیامبر روی منبر می‌ایستد و

سخنرانی خویش را آغاز میکند.

حضرت علی(ع)هم کنار پیامبر ایستاده است.

حضرت علی(ع)در کعبه به دنیا آمده است. دیوار کعبه در برابر مادرش شکافته شد. در بالای کوه نور در غار حرا

همراه پیامبر مشغول عبادت بوده است و تنها مردی بوده است که در سن جوانی پشت سر پیامبر نماز میخواند و

در روز فتح مکه روی دوش پیامبر رفت و بت‌ها را پایین انداخت. پیامبر میفرمایند: خداوند، جبرئیل امین را به 

سوی من فرستاد و فرمود:

يَا أَيُُّهَا الرَُّسُولُ بَلُِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَُّغْتَ رِسَالَتَهُ:

ای رسول خدا آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است برای مردم بیان کن که اگر بیان نکنی پیام خدا را به

مردم نرساندهای و

و بعد دست علی(ع)را میگیرد و با صدایی بلند میگوید :من کنتُ موالهُ فَهذا عَلیٌ مَوالهُ: هرکسی که من رهبر و

سرپرست او هستم، این علی، رهبر و سرپرست اوست.

سپس پیامبر دست به دعا برمیدارد: پروردگارا با دوستان علی دوست باشد و با دشمنان او دشمنی کن! پروردگارا

یاران علی را یاری کن و بدخواهان او را خوار گردان.

مردم دسته دسته با جانشینی پیامبر بیعت میکنند.

در همین لحظه جبرئیل خدمت پیامبر رسیده و این آیه را هدیه آورد: امروز دین شما را کامل، و نعمت را به شما

تمام کردم و اسلام را به عنوان ایین جاویدان شما پسندیدم.

پیامبر(ص) فرمان یافته بود تا خویشان نزدیک خود را به اسالم دعوت کند، آنها را به جهانی دعوت کرد و گفت:

من برای شما بهترین دین را آوردهام. پروردگار به من دستور داده است تا شما را هدایت کنم. کدامیک از شما

کمک میکند تا جانشین من در بین شما باشد؟

در این میان جز یک نوجوان یعنی حضرت علی(ع) کسی چیزی نگفت.

این آیه به این داستان اشاره دارد: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

درسنامه درس ششم و هفتم

5/28/2023 12:32:42 PM