سرودملی،دفاع ازمیهن_درسنامه فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه فارسی پنجم دبستان_مطابق با مباحث آزمون سه دی با مطالعه مطالب به مرور و تثبیت

سرودملی،دفاع ازمیهن_درسنامه فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی

درس ششم سرود ملی

معنی واژه ها

اهتزاز : بر افراشته ، حرکت

سر زد : طلوع کرد

مهر : خورشید

فروغ : روشنایی

پاینده : استوار ، ماندگار

موزون : خوش اهنگ ، متناسب

خاوران : شرق ، مشرق

فر : شکوه

ایثار : از خود گذشتگی

عنبر نسیم : خوش بو

سیم : پول

خوشا : چقدر خوب است

واژه های مهم املایی:

ضامن،روحیه، اعلام. تقویت، خصوص، عظمت ، تصور ، حاضران غرور، ایثار ،سنبل ،موافق

درس هشتم : دفاع از میهن

لغات مهم:

بوم و بر: سرزمین، آب و خاک

سنگین: ترس‌آور ـ هراس‌انگیز ـ خوفناک ـ مهیب

چیرگی: چیره شدن، برتری، تسلط

خفّت: خواری، کوچکی، حقیر

خیره‌کننده: چیزی که زیبایی آن، نگاه‌ها را به خوبی خود جلب میکند، جالب

شکوه: بزرگی، عظمت، جلال

هجوم: حمله‌ی ناگهانی، تاختن، یورش

چابک: به سرعت حرکت‌کننده، تیز پا و سریع، چالاک 

محاصره: دور چیزی را گرفتن، بر جایی یا کسی هجوم بردن 

فروغ: روشنایی، پرتوی نور ـ درخشش

جلال: غظمت و شکوه، بزرگی، بلند پایگی

خانمان سو: ویرانگر، از بین برندة خانه و کاشانه

واژه‌آموزی

میهن‌دوست: به کسی میگویند که میهن خود را دوست دارد. 

هنردوست: به کسی میگویند که هنر را دوست دارد. 

بخوان و بیندیش: رئیس علی

واژه‌های مهم 

قابله: ماما

سکّو: سطحی بلند در خانه و بعضی جاهای دیگر اندرون و داخل درون 

فرسخ: واحد اندازه‌گیری ساخت تقریباً معادل 6 کیلومتر 

گمرک: اداره، سازمان یا جایی که مالیات کالاهای وارد شده به کشور یا کالاهای در حال خروج از کشور مشخص و 

گرفته میشود. 

بیرق: پرچم 

بیباکانه: شجاعانه، بدون بیم و هراس کاری کردن 

استعار: تسلط پیدا کردن کشوری قوی بر کشوری ضعیف

مالیات: مرغ خانگی 

تفنگچی: آنکه با تفنگ میجنگد یا نگهبانی میدهند.

در پیج پایه ششم با ما همراه باشید. :)

5/28/2023 2:24:13 PM