ایام جمع بندی نیمسال اول

ایام جمع بندی پیش رو (24 دی ماه ) زمانی است که باید مطالب نیمسال اول را که بصورت آزمون محور خوانده ایم ، یکجا امتحان بدهیم و طبیعی است که به دلیل حجم بالای مطالب نسبت به آزمون‌های قبل و کمبود زمان

ایام جمع بندی نیمسال اول

ایام جمع بندی پیش رو (24 دی ماه ) زمانی است که باید مطالب نیمسال اول را که بصورت آزمون محور خوانده ایم ، یکجا امتحان بدهیم و طبیعی است که به دلیل حجم بالای مطالب نسبت به آزمون های قبل و کمبود زمان باید برنامه ویژه ای نیز برای این ایام داشته باشیم .

یکی از کارهایی که می تواند به ما کمک کند که از این دوران به نحو احسن استفاده کنیم مهندسی منابع است. یعنی از چه منبعی استفاده کنیم که بیشترین راندمان را داشته باشیم ؟

اولین منبع برای این دوران کتاب جمع بندی است که ویژه این ایام طراحی شده است.

دومین منبع کارنامه اشتباهات از جعبه ابزار کارنامه است که سوالات اشتباه شما در آزمون ها را به دو صورت:

  1. درس و مبحث محور 
  2. آزمون محور 

در اختیار شما قرار می دهد با استفاده از این کارنامه میتوانید اشتباهات پر تکرار خودتان را استخراج  و رفع اشکال انجام دهید.

در برنامه راهبردی از آزمون 24 دیماه بعنوان سکوی اول یاد شده است و سکوی دوم  در تاریخ 19 فروردین ماه است .با مقایسه این دو آزمون که هر دو جمع بندی نیمسال اول هستند میتوانیم ارزیابی درستی از عملکرد خودمان داشته باشیم.

6/2/2023 6:04:34 PM
Menu