آفرینش،دانایی و هوشیاری_درسنامه فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه فارسی پنجم دبستان_مطابق با مباحث آزمون آبان برای شما بارگزاری شده است

آفرینش،دانایی و هوشیاری_درسنامه فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی

دانش آموزان عزیز سلام 


در این بخش درسنامه فصل اول آفرینش و فصل دوم دانایی و هوشیاری فارسی پنجم دبستان_مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است. 


با مطالعه اونها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 


موفق باشید.🌻📚

6/5/2023 7:41:17 PM
Menu