ضبط الحرکات _عربی کنکور _پوریا رحیمی

فیلم حل چن سوال از عربی مبحث ضبط الحرکاات توسط پوریا رحیمی

ضبط الحرکات _عربی کنکور _پوریا رحیمی

مطلب پایین فیلم  تحلیل درس عربی... مبحث ضبط الحرکات...سوال 34 و 146... آزمون ۲۳ مهر  تهیه شده توسط  پوریا رحیمی رتبه 177...دبیری تربیت بدنی فرهنگیان گرگان... بادرصد ۸۴ درکنکورسراسری

منبع :

فایل های ضمیمه

6/2/2023 5:50:18 PM
Menu