ستایش،آفرینش _ فارسی ششم دبستان _ فاطمه حلاجیان

درسنامه فارسی ششم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون

ستایش،آفرینش _ فارسی ششم دبستان _ فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلامدر این بخش درسنامه بخش های ستایش ، آفریدگار و محبت فارسی ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون 31 تیر برای شما بارگزاری شده است. 

در این فایل معانی واژه های دشوار ، تاریخ ادبیات ، دانش زباني و ...... برای شما گردآوری شده است.


با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 


موفق باشید6/10/2023 4:45:47 AM
Menu