مجوعه‌ها - مجموعه، الگو و دنباله - ایمان نخستین

درسنامه‌ی فصل یک کتاب ریاضی تجربی دهم مجموعه ، الگو و دنباله‌ها نوشته‌ی ایمان نخستین

مجوعه‌ها - مجموعه، الگو و دنباله - ایمان نخستین

دانش آموزان عزیز سلام 

درسنامه ای از فصل یک کتاب ریاضی تجربی دهم ( نوشته ایمان نخستین ) بخش مجموعه ها