سؤالات شک‌دار؛ جواب بدهیم یا ندهیم؟

بهتر است در خصوص سؤالات شک‌داری که در جلسه‌ی آزمون دارید تصمیم واضح و مشخصی بگیرید.

سؤالات شک‌دار؛ جواب بدهیم یا ندهیم؟

بهتر است در خصوص سؤالات شک‌داری که در جلسه‌ی آزمون دارید تصمیم واضح و مشخصی بگیرید. اگرچه تأکید بیشتر روی پاسخ ندادن به سؤالات شک‌دار است و معمولاً شما در جایی شک می‌کنید که احتمالاً مسیر را به خطا رفته‌اید، با این حال سعی کنید نگاهتان به این سؤالات خطی نباشد و برای هر درس تصمیم بگیرید که به سؤالات شک‌دار پاسخ می‌دهید یا نه! این کار را چندین بار و در چند آزمون بررسی و تحلیل کنید.

اگر در درسی معمولاً سؤالات شک‌دار شما درست می‌شوند، یعنی شکتان در این درس کاذب است و باید با خیال راحت به سؤالات جواب بدهید. اما اگر در درسی یا مبحثی دیدید که گرایش شما بیشتر به سمت اشتباه جواب دادن است، یعنی در این درس نباید به سؤالات شک‌دار جواب بدهید.

اگر تکلیف خودتان را با سؤالات شک‌دار مشخص کنید، هم تعداد پاسخ‌های درست خود را افزایش خواهید داد و هم تعداد پاسخ‌‌های غلط خود را کاهش! این یک تصمیم هوشمندانه برای شماست.