نحوه شرکت در آزمون و پاسخ به سوالات پرتکرار شما

از زمان شروع آزمون، حدود 5 ساعت فرصت دارید تا آزمون را تمام کنید، بنابراین همه درس‌ها را باید در یک زمان پاسخ دهید در غیر اینصورت هر درسی را که امتحان دهید و آزمون را تمام کنید ، برایتان کارنامه صادر

نحوه شرکت در آزمون  و پاسخ به سوالات پرتکرار شما