تلاش کردن کلید موفقیت است

یک مورچه‌ی کوچک را نگاه کنید. در هر شرایطی تلاش می‌کند که بار خود را به مقصد برساند و تا موفق نشود دست از تلاش بر نمی‌دارد. تلاش کردن کلید موفقیت است.

تلاش کردن کلید موفقیت است

یک مورچه‌ی کوچک را نگاه کنید. در هر شرایطی تلاش می‌کند که بار خود را به مقصد برساند و تا موفق نشود دست از تلاش بر نمی‌دارد. تلاش کردن کلید موفقیت است. 

هر کتابی که می‌خوانیم، باید با دقت آن را مطالعه کنیم. در تمرین سؤالات چهارگزینه‌ای هم باید دقت کافی داشته باشیم. در آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی نمره‌ی منفی مهم است. پس باید دقت کنیم که اشتباهات خود را کم کنیم. کتاب اشتباهات متداول کمک بسیار خوبی برای این کار می‌باشد. هر اندازه تلاش ما در آزمون‌ها بیشتر باشد، در امتحانات مدرسه نیز موفق‌تر خواهیم بود. هدف ما این است که در همه‌ی درس‌ها نمره‌ی خیلی خوب بگیریم. البته برای ورود به مدارس خاص باید در کلاس پنجم و ششم همه‌ی نمره‌های ما خیلی خوب باشد. البته یک استثنا در نظر گرفته شده است. مهم این است که ما همه‌ی تلاش خود را به کار ببریم و هیچ وقت از تلاش کردن خسته نشویم. 

در کتاب استعداد تحلیلی سؤال‌های خوبی طراحی شده که با حل کردن آن‌ها ذهن ما فعال‌تر می‌شود. کتاب ۱۲ دوره آزمون جامع تیزهوشان نیز کتاب بسیار مناسبی برای آماده شدن بیشتر ما است. 

با انگیزه و تلاش زیاد، دانه‌ها را به مقصد می‌رسانیم و پله‌های موفقیت را طی می‌کنیم تا از تابستانی زیبا لذت ببریم.

6/1/2023 1:58:57 AM
Menu