شناخت اشکالات مهارتی برای آمادگی در آزمون تیزهوشان

در ازمون تیزهوشان روش ازمون دادن اهمیت ویژه ای دارد .و شاید بتوان گفت از میزان دانش شما نیز در برخی مواقع مهم‌تر است .

شناخت اشکالات مهارتی برای آمادگی در آزمون تیزهوشان

در ازمون تیزهوشان روش ازمون دادن اهمیت ویژه ای دارد .و شاید بتوان گفت از میزان دانش شما نیز در برخی مواقع مهم تر است . در سال های گذشته برای موفقیت در تیز هوشان باید درصد های بالای ۷۰ کسب کنند .بنا براین در تیز هوشان لازم نیست همه سوالات را پاسخ دهید .

امروزه در ازمون تیز هوشان بسیاری از سوالات بسیار سخت( گاهاسخت و غلط ) وقت گیر و مبهم هستند و یک داوطلب حرفه ای باید بتواند این سوالات را تشخیص دهد .و از روی آن ها عبور کند و زمان خود را صرف سوالات اسانتر کند تا بتواند در زمان محدود درصد بالاتری کسب کند

ما در کانون به شما اموزش می دهیم تا سوالات را دسته بندی کنید

تصور اشتباه بسیاری تصور می کنند ک در تیز هوشان حل کردن سوالات دشوارتر تراز بالاتر خواهند داد.در حالی که تراز شما را فقط درصدتان تعیین می کند

راهکار .شما با جدی گرفتن ازمون های کانون می توانید بفهمید که مهارتتان در ازمون دادن چگونه است

هنگامی می توانید ادعا کنید که مهارتتان در ازمون دادن خوب است که

/در طول ازمون وقت کنید تمام سوالات را بخوانید  و سوالاتی که کاملا بلد هستید را به درستی پاسخ دهید

روی هیچ سوالی بیش از ۲ برابر زمان استاندارد ان وقت نگذارید مگر این که تمام سوالات اسان ان درس پاسخ داده باشید

اگر در ازمون ها احساس می کنید که اشکالات مهارتی دارید باید سعی کنید به تدریج بر طرف کنید ودر نهایت روش مشخص برای ازمون دادن خود را اتخاذ کنید

اگر شما درست ازمون بدهید از بسیاری از داوطلبان که دانش بیشتری دارند نتیجه بهتری کسب  می کنید

6/3/2023 5:34:42 AM
Menu