داستان معلم مدرسه: با سریع‌ترین روش بهترین بازخورد را بگیرید

امروز بازیابی چهار فصل اول علوم بود و خوش‌حالم که دانش‌آموزان به خوبی این چهار فصل را یاد گرفته‌اند و به سرعت به سؤال‌ها پاسخ می‌دهند.

داستان معلم مدرسه: با سریع‌ترین روش بهترین بازخورد را بگیرید

امروز بازیابی چهار فصل اول علوم بود و خوش‌حالم که دانش‌آموزان به خوبی این چهار فصل را یاد گرفته‌اند و به سرعت به سؤال‌ها پاسخ می‌دهند.

علی: خانم این بازیابی‌ها خیلی خوب است.

یاشار: بله خانم، انگار برای امتحان‌ها آماده می‌شویم.

اشکان: خانم اگر دو بار دیگر بازیابی علوم داشته باشیم و کتاب را کامل دوره کنیم، به راحتی می‌توانیم به سؤال‌های ارزشیابی پایانی پاسخ دهیم.

محمدحسین: خانم این روش بازیابی آن‌قدر خوب هست که من فکر می‌کنم در سال‌های آینده که شما معلم ما نیستید هم از این روش استفاده می‌کنم. نزدیک امتحان‌های نیم‌سال اول یا پایان سال نمونه‌سؤال‌های زیادی حل می‌کنم و هر مبحثی را که ایراد دارم از روی کتاب می‌خوانم. احساس می‌کنم با این روش در زمان هم صرفه‌جویی می‌شود.

سینا: اعتماد به نفسمان هم بیشتر می‌شود. راستش من فکر نمی‌کردم بتوانم به راحتی به سؤال‌های فصل 2 پاسخ بدهم، اما خیلی راحت پاسخ دادم.

احمدرضا: خانم! من هم فکر می‌کردم تمام فصل‌ها در یادم هست و نیازی به مطالعه ندارم، اما الان متوجه شدم که در فصل 3 نیاز به مطالعه‌ی بیشتری دارم.

من: چقدر خوش‌حالم که شما با این روش آشنا شده‌اید. برای روزهایی که ارزشیابی پایانی شروع می‌شود، باید با سریع‌ترین روش بهترین بازخورد را بگیرید. پس دنبال روش‌های جدید نباشید. طوری درس بخوانید که همیشه می‌خواندید و موفق می‌شدید.

سعی کنید نمونه‌سؤال بیشتری حل کنید تا اگر در مبحثی مشکل دارید متوجه شوید و دوباره آن مبحث را از روی کتاب درسی با دقت بخوانید‌. مطمئن باشید همیشه  نتیجه‌ی تلاش خود را خواهید دید.

4/2/2023 9:53:29 AM