نکات فصول1تا 4ریاضی هفتم-ریاضی هشتم-درسنامه و مثال-الهه پروری

انواع راهبرد حل مسئله با حل چند مثال +اعداد صحیح (جمع و تفریق و ضرب و تقسیم) با حل چند مسئله + جمع و تفریق و ضرب عبارات جبری + معادله + شکل‌های همنهشت + انواع خط و زاویه

نکات فصول1تا 4ریاضی هفتم-ریاضی هشتم-درسنامه و مثال-الهه پروری

دوستان هفتمی سلام!

در این مطلب می خواهیم باهم به جمع بندی نکات بسیار مهم فصول 1 تا 4 ریاضی هفتم و خلاصه نکات که برای پاسخگویی به سوالات آزمون باید به آن ها مسلط باشید، بپردازیم.


الهه پروری _ فارغ التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه تهران


انواع راهبرد : 

رسم شکل: حل بعضی از مسائل می‌تواند با رسم شکل ساده آن را حل کرد.

راهبرد الگوسازی: برای حل بعضی از مسائل می توان همه حالت های ممکن را در یک جدول نظام دار نوشت.

راهبرد حذف حالت های نامطلوب: برای حل بعضی از مسائل در یک جدول نظام دار همه حالت های ممکن را نوشته و حالت هایی که با توجه به صورت مسئله نادرست است (حالت های نامطلوب) کنار می گذاریم.

راهبرد الگویابی: در بعضی از مسائل که الگوی رابطه خاصی بین شکل ها یا اعداد باشد از الگویابی استفاده می کنیم.

راهبرد حدس و آزمایش: در بعضی از مسائل می‌توان با یک روش منطقی راه حل مسئله را حدس زد. سپس حدس خود را بررسی تا به جواب مسئله نزدیک شویم. 

راهبرد تبدیل مسئله به زیر مسئله: بعضی از مسائل پیچیده و چند مرحله را می توان به چند زیر مسئله تبدیل کرد.

راهبرد حل مسئله ساده تر: برای حل بعضی از مسائل می توان ابتدا مسئله ساده تری که با مسئله اصلی در ارتباط است، حل کنیم.

راهبرد روش های نمادین: بعضی از مسائل را می توان با استفاده از نمادهای جبری (معادله) یا مدل های هندسی حل کرد.


اعداد صحیح از سه دسته اعداد تشکیل شده‌اند: اعداد مثبت و عدد صفر و اعداد منفی

جمع اعداد صحیح: برای جمع اعداد صحیح از روش های زیر استفاده می کنیم:

 الف) مختصر نویسی: دو عدد را با علامت شان بدون پرانتز کنار هم می نویسیم. اگر دو عدد هم علامت باشند دو عدد را جمع و اگر مختلف العلامت باشند دو عدد را کم می‌کنیم و برای جواب، علامت عدد بزرگتر را قرار می دهیم. 

ب) محور اعداد: با توجه به اعداد و علامت آن­ها روی محور حرکت کرده، انتهای حرکت دوم جواب حاصل جمع را نشان می دهد.

ج) جدول ارزش مکانی: دو عدد را با توجه به ارزش مکانی آن ها را در جدول قرار داده و گسترده هرعدد را کنار جدول نوشته و اعداد را ستونی جواب می دهیم.                              


از کنار هم قرار گرفتن چند یک جمله ای، چند جمله ای تشکیل می شود. (علامت های + و - جدا کننده جمله ها هستند)

جمله های متشابه: جمله های هستند که قسمت موهومی (حروف انگلیسی) آن ها مثل هم باشند یعنی فقط در ضریب متفاوت باشند.

جمع و تفریق جمله های جبری: در یک عبارت جبری فقط می توان جمله های متشابه را با هم جمع و یا از هم کم کرد. 

ضرب عدد در یک جمله جبری: اگر عددی در یک جمله جبری ضرب شود عدد در ضریب عددی آن جمله ضرب شده و قسمت موهومی آن تغییر نمی‌کند.

ضرب عدد در عبارت جبری: در این حالت عدد را در هر یک از جمله های عبارت جبری ضرب می کنیم.

ساده کردن عبارت جبری: برای ساده کردن که باید ابتدا در صورت وجود ضرب، با توجه به اولویت آن نسبت به جمع و تفریق، ضرب ها را انجام می‌دهیم سپس با توجه به جمله های متشابه جمع یا تفریق انجام می‌دهیم.


  • دو زاویه متمم: دو زاویه ای که مجموع آن ها ۹۰ درجه باشد. 
  • دو زاویه مکمل: دو زاویه ای که مجموع آن ها ۱۸۰ درجه باشد. 
  • دو زاویه مجاور: دو زاویه ای که راس و یک ضلع مشترک داشته باشند. 
  • دو زاویه مجانب: دو زاویه مجاوری که مجموع آن ها ۱۸۰ درجه باشد. 
  • چند ضلعی محدب: چند ضلعی که تمام زاویه های آن کمتر از درجه ۱۸۰ باشد.
  • چند ضلعی مقعر: چند ضلعی که حداقل یکی از زاویه ­های آن از ۱۸۰ درجه بیشتر باشد.*مقدار عددی عبارت جبری -3(x+2)  به ازای x = 2  برابر است با؟

1) 12                      2) 12-                       3) 6-                           4) 4

*قیمت کتابی پس از 18 درصد تخفیف 738 تومان شده است. قیمت روی جلد چقدر است؟

1) 900                   2) 4100                       3) 2400                       4) 3500

*مجموع 4 عدد صحیح متوالی زوج برابر 68 است. کوچکترین آن ها کدام است؟

1) 16                     2) 12                          3) 14                          4) 18

*مثلث متساوی الاضلاع چند محور تقارن دارد؟

1) 1                       2) 2                           3) 3                           4) بی شمار

*چند مثلث می توان رسم کرد که تمام اضلاع آن برابر و یکی از زاویه های آن 50 درجه باشد؟

1) 2                       2) 1                           3) صفر                        4) بیشماردوستان عزیز می توانید برای دسترسی به نسخه کامل خلاصه نکات به همراه پاسخ فایل پی دی اف زیر را دانلود کنید.


فراموش نکنید اگر سوالی در رابطه با این مبحث داشتید می توانید به راحتی در کامنت ها سوال خود را برای ما بنویسید.

دوستان عزیزم برای ارتباط با رتبه برترها صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید.

رتبه برترهای کانون


با آرزوی موفقیت و کامیابی


فایل های ضمیمه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )