چهارشنبه‌ها با ریاضی و اقتصاد (رشته انسانی )

امروز چهارشنبه، روز درس‌های ریاضیات و اقتصاد برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه‌ها با ریاضی و اقتصاد (رشته انسانی )

دانش آموزان عزیز انسانی، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس های اقتصاد و ریاضیات برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته انسانی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


اقتصاد دوازدهم انسانی

اقتصاد - فصل 2 و 3 از بخش 5 - علی جابری


اقتصاد یازدهم انسانی

اقتصاد - خلاصۀ نکات کلیدی - نازنین قاسمی

مسائل اقتصاد دهم-مجموعه تست جمع بندی(قسمت دوم)-فاطمه ایزدی

مسائل اقتصاد دهم- مجموعه تست جمع بندی(قسمت اول)-فاطمه ایزدی

اقتصاد ایران ( در مسیر پیشرفت ) - 5 تست با پاسخ - علی جابری

کنکور 1400 خارج - اقتصاد - حل مسائل - علی جابری


ریاضی و آمار دهم انسانی

 ریاضی یازدهم - جمع‌بندی مطالب حفظی - نازنین قاسمی

ریاضی دهم - جمع‌بندی مطالب حفظی - نازنین قاسمی

معادله و مسائل توصیفی - ریاضی - نکات درسی - مبینا منظوری

ریاضی و آمار دهم-مجموعه تست جمع بندی2 - سارا معصوم زاده

ریاضی و آمار دهم-مجموعه تست جمع بندی1 - سارا معصوم زاده