چهارشنبه 24 اسفند ریاضی و اقتصاد(دهم،یازدهم و دوازدهم انسانی)

امروز چهارشنبه، روز درس‌های ریاضیات و اقتصاد برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه 24 اسفند ریاضی و اقتصاد(دهم،یازدهم و دوازدهم انسانی)

دانش آموزان عزیز انسانی، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس های اقتصاد و ریاضیات برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته انسانی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


ریاضی دهم

7 فروردین ریاضی - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین


اقتصاد دهم

7 فروردین اقتصاد - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین3/21/2023 11:28:31 AM