چهارشنبه 2 آذر ریاضی و اقتصاد(دهم،یازدهم و دوازدهم انسانی)

امروز چهارشنبه، روز درس‌های ریاضیات و اقتصاد برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه 2 آذر ریاضی و اقتصاد(دهم،یازدهم و دوازدهم انسانی)

دانش آموزان عزیز انسانی، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس های اقتصاد و ریاضیات برای دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته انسانی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


ریاضی دوازدهم

ریاضی و آمار - درس‌نامه آزمون 4 آذر - نویسنده: سحر محمدی


ریاضی یازدهم

منطق و استدلال ریاضی- یازدهم انسانی-درسنامه -امیر حسین کیانی


ریاضی دهم

روزدرس - ریاضی - دهم انسانی - 4 آذر- امیرحسین کاروین


اقتصاد دوازدهم

اقتصاد - درس‌نامه آزمون 4 آذر - نویسنده: مهسا عفتی


اقتصاد دهم

روزدرس - اقتصاد - دهم انسانی - 4 آذر- امیرحسین کاروین


11/29/2022 4:51:01 AM