دوشنبه 7 آذر علوم برای دبستانی ها

امروز دوشنبه، روز درس علوم برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می‌باشد

دوشنبه 7 آذر علوم برای دبستانی ها

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!

امروز دوشنبه، روز درس علوم برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با دبستانی ها برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


علوم دوم

زنگ علوم،...، زندگی ماوگردش زمین(2)-علوم- درسنامه -بهنام شاهنی11/29/2022 5:53:00 AM