شنبه 27 اسفند ریاضی برای دبستانی ها

امروز شنبه، روز درس ریاضی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می‌باشد.

شنبه 27 اسفند ریاضی برای دبستانی ها

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط درس ریاضی، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


ریاضی ششم 

هوش ریاضی و منطقی _ نمونه سوال هوش2 _ فاطمه حلاجیان

هوش تصویری و فضایی _ نمونه سوال هوش 3_ فاطمه حلاجیان

اعداد اعشاری_درسنامه ریاضی ششم دبستان _فاطمه حلاجیان

نمونه سوال ریاضی ششم دبستان _فاطمه حلاجیان


3/21/2023 12:00:46 PM