مجموعه آزمون‌های تابستانی در برنامه پلکان

برنامه پلکان تابستانی به دانش آموزان کمک میکند هم تسلط ، در درس‌های سال تحصیلی گذشته بیشتر شود و هم حدود 40% نیمسال اول سال تحصیلی آتی را پوشش میدهد.

مجموعه آزمون‌های تابستانی در برنامه پلکان

پلکان دانش آموزی

برنامه تابستان پلکان

مجموعه آزمون هایی است که برای برنامه ریزی دانش آموزان طراحی شده است.

برنامه پلکان تابستانی به دانش آموزان کمک می کند هم تسلط ، در درس های سال تحصيلي گذشته بیشتر شود و هم حدود 40% نیمسال اول سال تحصیلی آتی را پوشش میدهد.

*تمرکز پلکان، برنامه ریزی روزانه دانش آموزان از طریق آزمونک های هر درس ، مسیر مطالعاتی پیش رو را منظم و شفاف می کند.

چگونه؟ با کمک آزمون هایی که روزانه اجرا می شود دانش آموزان می فهمند که روی کدام مباحث بايدبیشتر کار کنند و همچنين با نقاط قوت خودشان ،بیشتر آشنا مي شوند

همین امر موجب می شود که به صورت موثر تری منابع مطالعاتی خود را انتخاب و ساعاتی که به هر درس اختصاص می دهند را بهینه کنند.

لذا توصیه می شود روز های زوج درس های سال گذشته را کار کنند و روز های فرد برنامه ي سال آینده را پیش ببرند (یا بلعکس)

پلکان دانش آموزی

 تمام این موارد بر اساس یک برنامه ي کار شده ای است که در طول سالیان گذشته با تعداد زیادی از دانش آموزان آزموده شده است، که اساس آن برنامه راهبردی کانون فرنگی آموزشی (قلم چی) می باشد.

در این مدل برنامه ریزی برای هر دو هفته ، دانش آموز بخش های معینی از درس های نگاه به گذشته و نگاه به آینده را تمرین می كند.

پاسخ های دانش آموزان به صورت مبحث محور، ارزیابی و تحلیل می شود و به دانش آموز این فرصت را میدهد که آموخته های خود را بازبینی کند.(ویرایش سوال)

دانش آموز پس از بازبینی متوجه میشود نقطه قوتش کدام مبحث است و به کدام مبحث باید توجه بیشتری داشته باشد.

به عبارت ديگر ، پلكان دانش آموزي ،مسير مطالعاتي دانش آموز را، روشن ميكند و نقشه ي راهي براي پيشرفت تدريجي او خواهد بود.


ورود / ثبت‌نام

6/10/2023 3:52:47 AM
Menu