درسنامه فارسی ششم . مطابق با مبحث 26 شهریور (درس 1و2)

درسنامه فارسی ششم . مطابق با مبحث 15 مرداد درسنامه فارسی ششم . مطابق با مبحث 15 مرداد

درسنامه فارسی ششم . مطابق با مبحث 26 شهریور (درس 1و2)

ششمی های عزیز سلام

در این مطلب درسنامه ای از فارسی ششم مطابق با مباحث آزمون ۲۶ شهریور را می توانید مطالعه کنید.

موفق باشید 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )