10 سوال پرتکرار در مورد انواع آزمون‌های کانون

1-چند نوع آزمون در کانون داریم؟ چهار نوع آزمون در کانون برگزار می‌شود: 1-آزمون‌های اصلی: آزمون هایی که در برنامه راهبردی مشخص شده است و هر دو هفته یک بار، در روز جمعه‌ی هفته دوم برگزار می‌شود.

10 سوال پرتکرار در مورد انواع آزمون‌های کانون

10 سوال پرتکرار در مورد انواع آزمون های کانون:


1-چند نوع آزمون در کانون داریم؟

چهار نوع آزمون در کانون برگزار می شود:

 • 1-آزمون های اصلی: آزمون هایی که در برنامه راهبردی مشخص شده است و  هر دو هفته یک بار، در روز جمعه ی هفته دوم برگزار می شود.

 • 2-آزمون های هدف گذاری: در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته ی اول (در فاصله بین دو آزمون) برگزار می شود (آزمون هدف گذاری در تابستان برگزار نمی‌شود).

3-آزمون مشابه پارسال: آزمون مشابه پارسال در روزهای سه شنبه،چهارشنبه و پنج شنبه هفته دوم برگزار می شود.

 دانش آموزان می‌­توانند این آزمون را در یک یا چند نوبت، به همه ی درس ها پاسخ بدهند یا فقط به چند درس پاسخ دهند. 

4-آزمون های هدیه (رایگان): کانون بر اساس شرایط زمانی و نیاز دانش آموزان، آزمون های هدیه(رایگان) برگزار می‌کند.

مثلا در بازه زمانی امتحانات مدرسه که ممکن است فواصل بین دو آزمون اصلی بیشتر از دوهفته شود  و یا یک آزمون جامع  اضافه شود، این آزمون ها برای همه دانش آموزان رایگان است، ولی برای شرکت در آن هم دانش آموزان کانونی و هم غیر کانونی باید ثبت نام کنند .

* دانش آموزان کانونی در فاصله ی دو هفته در سه آزمون (آزمون اصلی، آزمون هدف گذاری، آزمون مشابه پارسال) شرکت می‌کنند.2- کارنامه هر کدام از آزمون ها به چه صورت است؟

کارنامه آزمون های اصلی:  درصد، رتبه و تراز  دارد و کارنامه در مقایسه با دانش آموزان هم مقطع و هم دوره است که در آزمون  اصلی شرکت می کنند.

کارنامه آزمون های مشابه پارسال: درصد و رتبه و تراز معادل(مقایسه ای) با دانش آموزان سال قبلی که در این آزمون ها شرکت کرده اند، دارد.

کارنامه آزمون های هدف گذاری: نمره چند از 10 دارد و برای هر درس دهک  دانش آموز مشخص می شود.

*برای استفاده از این کارنامه ابتدا به دهک هایتان توجه کنید، سپس تصمیم بگیرید در یک یا دو درس که دهک خوبی ندارید، نمره ی چند از 10 خود را بهبود بخشید. در واقع از دهک شروع می‌کنید و با چند از 10 هدف گذاری کنید. • 3- چرا شرکت در آزمون ها مهم است؟

1-مهم ترین راهبرد برای پیشرفت درسی، بازخوردهای منظم به دانش آموزان است؛ بازخوردهای منظم سبب می شود تا دانش آموز در یک سال(8 ماه) پیشرفت کند .

2-دومین راهبرد موثر در بین همه ی راهبردها، مهارت های فراشناختی است، یعنی این که دانش آموز بداند هر درس را چگونه بخواند؟ از شما می خواهیم پس از دریافت کارنامه روی درس هایی که نتیجه ی بهتری داشته اید تمرکز کنید و روی روش ها و راهکارهایتان فکر کنید و آن ها را بنویسید و به اولیا و دیگران هم توضیح دهید.

برعکس اگر در یک درس زیاد وقت گذاشته اید و کم نتیجه گرفته اید، روشتان را باید اصلاح کنید.4- با توجه به اینکه خیلی از دانش آموزان به برنامه راهبردی در شرایط عادی نمی‌رسند، هدف از آزمون های هدف گذاری و مشابه پارسال؛  افزایش تعداد آزمون ها در بازه ی دو هفته ای چیست؟

برنامه آزمون های هدف گذاری منطبق با آزمون اصلی و برنامه راهبردی است و چیزی جدا از آن نیست. با شرکت‌ در آزمون های هدف گذاری موظف می شوید، در هفته‌ی اول نیز مانند هفته دوم، ساعت مطالعه‌ی خوبی داشته باشید و  از همان هفته اول به صورت متعادل درس بخوانید و تست بزنید و همه چیز را به هفته دوم موکول نکنید و این به شما احساس آرامش بیشتری می دهد.  نقاط قوت و اشکال خود را مشخص می کنید و تعادل در مطالعه را ایجاد می کنید.

 

5-ویژگی آزمون های هدف گذاری چیست؟  

1-سبب ایجاد تعادل در ساعت مطالعه در روزهای هفته اول و دوم می شوند( به هفته اول کم توجهی نمی کنیم.)

2- با توجه به دهک ها می توانید بهتر هدف گذاری کنید.

3-به برنامه ریزی شما کمک می‌کند.

4-سبب ایجاد انگیزه و افزایش راندمان مطالعه شما می‌شود.

دهک ها تعادل یا عدم تعادل در مطالعه را مشخص می‌کند، اگر فاصله ی دهک ها زیاد باشد، معلوم می شود که متعادل درس نمی خوانید.


 • 6- ارتباط آزمون هدف گذاری و صفحه 182 دفتر برنامه ریزی چیست؟

وقتی دهک های هر درس را می بینید، توجه کنید که آیا برای آن چقدر درس خوانده اید؟

 صفحه 182 دفتر برنامه ریزیتان را ببینید: اگر دهک و نمره تان خوب است و به همان نسبت هم درس خوانده اید، نتیجه می گیریم که روشتان هم درست است، اما اگر زیاد درس خوانده اید، ولی نمره تان در حد درس خواندتان نیست، نتیجه می گیریم روشتان را برای آن درس باید تغییر دهید. • 7-از آزمون های هدف گذاری چه بهره ای می بریم؟

آزمون هدف گذاری 4 فایده مهم و متمایز دارد:

1-سبب ایجاد تعادل در ساعت های مطالعه در روزهای هفته اول و هفته دوم می شود( به هفته اول کم توجهی نمی کنیم)

2- با توجه به دهک ها می توانید بهتر هدف گذاری کنید.

3-به برنامه ریزی شما کمک می کند.

4-سبب ایجاد انگیزه و افزایش راندمان مطالعه شما می شود.

دهک ها تعادل یا عدم تعادل شما را در درس خواندن مشخص می کند.

 اگر فاصله ی دهک ها زیاد باشد معلوم می شود که متعادل درس نمی خوانید.

 تعادل یک عنصر مهم و اصلی در کیفیت درس خواندن است.

 وقتی می خواهیم با دهک ها برای آزمون های اصلی هدف گذاری کنیم، روی درس هایی که دهک خوبی نداریم، تمرکز می کنیم و تلاش می کنیم دهک های بیشتر را کمتر کنیم و به دهک بهتر و کمتر برسیم.

وقتی می خواهیم با نمره های چند از 10 هدف گذاری کنیم، تلاش می کنیم یک یا دو واحد نمره های چند از ده خود را بهبود ببخشید. • 8-هر کدام از این آزمون ها چه زمانی در سایت فعال می‌شوند و تا چه زمانی فرصت داریم در آن ها  شرکت کنیم؟

آزمون های اصلی:آزمون اصلی در تاریخ برگزاری آزمون مطابق با برنامه راهبردی در ساعت 7:45 صبح روز آزمون در صفحه شخصی دانش آموز فعال می‌شود و  دانش آموزانی که تا ساعت 13 آزمون را تمام کنند، کارنامه اصلی دریافت می‌کنند و بعد از آن تا روز دوشنبه بعد از آزمون فرصت شرکت در آزمون اصلی را دارید، ولی کارنامه معادل دریافت می‌کنید.

* کارنامه معادل: دانش آموزانی که بعد از ساعت 13 آزمون را تمام و یا شروع کنند نمره و درصدشان با گروه اول مقایسه و شبیه سازی می‌شود و رتبه و تراز معادل دریافت می‌کنند. تراز معادل نوبت آزمون را نشان می‌دهد و اینکه خودتان شرایط آزمون خود را از نظر زمان و مراجعه به پاسخ می‌دانید و نه کمتر و نه بیشتر از تراز اصلی است.

 • آزمون های مشابه پارسال: در صبح روز سه شنبه هفته دوم در صفحه شخصی دانش آموزان فعال می‌شود و تا آخر روز پنج شنبه فرصت شرکت در آزمون مشابه پارسال وجود دارد.

 • آزمون های هدف گذاری: در صبح روز پنج‌شنبه هفته اول در صفحه شخصی دانش آموزان فعال می‌شود و تا آخر روز جمعه هفته اول فرصت شرکت در آزمون هدفگذاری وجود دارد.


 • 9-کارنامه هر آزمون چه زمانی صادر می شود؟ پاسخنامه تشریحی را چه زمانی دریافت می‌کنیم؟

 • دانش آموزانی که تا ساعت 13 روز آزمون در آزمون اصلی شرکت کنند، در پردازش اول قرار می‌گیرند و تا ساعت 16 کارنامه اصلی دریافت می‌کنند، دانش آموزانی که  بعد از ساعت 13 آزمون را تمام کنند، در پردازش های بعدی قرار می‌گیرند و کارنامه معادل دریافت می‌کنند:

ساعت های هر پردازش:

 پردازش اول :ساعت13:00

پردازش دوم: ساعت16:10

پردازش سوم: ساعت18:10

پردازش چهارم: ساعت20:10

زمان صدور کارنامه در هر پردازش دوساعت بعد از پایان هر پردازش می‌باشد؛ یعنی مثلا کارنامه پردازش دوم که تا ساعت 16 می‌باشد، در ساعت 18 صادر می‌شود.

کلید و پاسخ تشریحی نیز ساعت 16 در صفحه شخصی دانش آموزان قرار می‌گیرد.

در آزمون های هدفگذاری و مشابه پارسال نیز هر زمانی که آزمون را تمام می‌کنید، کارنامه دهکی دریافت خواهید کرد.

*توجه داشته باشید که در آزمون های اصلی هر زمان که آزمون را شروع کنید، حدود 5 ساعت بعد(زمان مقرر برای آزمون) آزمون به طور خودکار بسته خواهد شد. • 10-نحوه شرکت انلاین وحضوری در هر کدام از آزمون ها به چه صورت است؟

 • آزمون های اصلی به هر دو صورت آنلاین و حضوری برگزار می شود، البته در شرایط کنونی کشور، برگزاری آزمون به صورت حضوری بستگی به وضعیت کرونا در هر شهر دارد.

 • توجه داشته باشید که  برای شرکت در آزمون به صورت حضوری حتما با نمایندگی خود هماهنگ کنید.

 • آزمون های مشابه پارسال و هدفگذاری فقط به صورت آنلاین و از طریق صفحه شخصی شما در سایت کانون برگزار می شود.