درسنامه دانایی و هوشیاری (چهارم دبستان) - فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر درسنامه فارسی از فصل دانایی و هوشیاری نوشته شده است.

درسنامه دانایی و هوشیاری (چهارم دبستان)  - فریده حیدرقره شیران

هم آوا 

به واژه هایی گفته می شود که از نظر خواندن و تلفظ یکسان هستنداما از نظر املا و معنی متفاوت می باشند .

فایل های ضمیمه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )