درسنامه فصل بهداشت (سوم دبستان) - فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر درسنامه فارسی از فصل بهداشت گذاشته شده است .

درسنامه  فصل بهداشت (سوم دبستان) - فریده حیدرقره شیران

کلمات هم‌خانواده

به کلماتی که در سه حرف اصلی مشترک هستند و ترتیب این سه حرف اصلی نیز در آن‌ها یکسان است، کلمات هم‌خانواده گفته می‌شود.

فایل های ضمیمه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )