5 سؤال دشوار فارسی- قسمت دوم- لیلا خداوردیان

در این بخش، 5 سؤال دشوار از فارسی اول دبستان به همراه پاسخ تشریحی آن‌ها درج شده است.

5 سؤال دشوار فارسی- قسمت دوم- لیلا خداوردیان

در 5 سؤال درج شده در فایل ضمیمه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های کانون درصد دشواری سؤال مشخص شده است و درصد دانش آموزانی که به سؤال پاسخ درست داده‌اند نیز مشخص است.


3/25/2023 1:56:01 PM