5 سؤال دشوار فارسی- قسمت اول- لیلا خداوردیان

5 سؤال دشوار از فارسی اول دبستان به همراه پاسخ تشریحی در این مجموعه آمده است.

5 سؤال دشوار فارسی- قسمت اول- لیلا خداوردیان

به سؤال‌ها پاسخ دهید.

با توجه به پاسخ تشریحی داده شده، درستی پاسخ‌های خود را بررسی کنید.

به کمک جدول آماری داده شده در سؤال می‌توانید مبحث سؤال را پیدا کنید و ببینید چند درصد از دانش آموزان به سؤال درست پاسخ دادند و چند درصد نتوانستند به درستی پاسخ را بیابند.


5/30/2023 5:34:53 AM
Menu