پس ختام ، PQRST روشی برای مطالعه و یادگیری

برای داشتن یک مطالعه‌ی با کیفیت و نتیجه بخش باید روش مطالعه‌ی مناسب با خصوصیات فردی خودتون رو پیدا کنید.

پس ختام ، PQRST روشی برای مطالعه و یادگیری

برای داشتن یک مطالعه ی با کیفیت و نتیجه بخش باید روش مطالعه ی مناسب با خصوصیات فردی خودتون رو پیدا کنید.

یکی از روش های مطالعه که بسیار کاربردی است، پس ختام یا PQRST است که شامل شش مرحله می باشد.

  • 1. پیش خوانی (PREVIEW) : نگاه کردن و خواندن گذری و سریع مطلب مورد نظر برای داشتن یک برداشت کلی در ذهن.

  • 2. سوال کردن (QUESTION) : برای مطلبی که میخوانید یک سوال کلی طرح کنید و با در نظر داشتن ان سوال متن را بخوانید.سوال باید هدف شما از مطالعه را مشخص کند.

  • 3. خواندن (READING) : مطلب مورد نظر را با دقت و به طور کامل بخوانید.

  • 4. تفکر (REFLECT) : با فکر کردن به مطلبی که میخوانید ان را با دانسته های قبلی خود ارتباط دهید و به ان معنی ببخشید.

  • 5. از حفظ گفتن (RECITE) : بعد از خواندن هر قسمت سعی کنید مطالب مهم ان را برای خود بازگو کنید؛به زبان ساده ی خودتون.

  • 6. مرور کردن (REVIEW) : بهترین روش مرور کردن این است که بدون خواندن مجدد مطلب مورد نظر ،سعی کنید به سوالات مربوط به ان پاسخ دهید.قسمت هایی که نتوانستید را مجدد بازخوانی کنید.


مطالب مرتبط