سه کارنامه برای خودتان صادر کنید

حالا که تابستان شروع شده است و شما برنامه‌ی مطالعاتی خود را برای کنکور آغاز کرده‌اید، بهتر است در همین ابتدا اره‌های موفقیت خودتان را تیز کنید.

سه کارنامه برای خودتان صادر کنید

حالا که تابستان شروع شده است و شما برنامه‌ی مطالعاتی خود را برای کنکور آغاز کرده‌اید، بهتر است در همین ابتدا اره‌های موفقیت خودتان را تیز کنید. سه کارنامه‌ی زیر می‌تواند به شما کمک کند تا با شناختی کافی نسبت به خودتان تابستان را آغاز کنید.

1- کارنامه‌ی افتخارات: در یک برگه دستاوردهای خودتان را از سال‌های پایه بنویسید. در چه درسی خوب بودید؟ روش مطالعه‌ی کدام درستان موفق بوده است؟ در چه سطحی از قدرت نه گفتن هستید؟ آیا در آزمون‌های سال‌ گذشته غیبت نکردید؟

2- کارنامه‌ی تغییرات: در یک برگه به سراغ کارها و برنامه‌هایی بروید که به نظرتان درست است، اما باید تغییراتی در آن‌ها ایجاد کنید. مثلاً برای یک درس باید تمرین بیشتری داشته باشید یا زمان‌های استراحتتان را بیشتر مدیریت کنید و...

3- کارنامه‌ی اشتباهات: در یک برگه اشتباهاتی که در سال‌های گذشته داشتید بنویسید. چه کارهایی را دیگر نمی‌خواهید انجام بدهید؟ آیا شب‌ها تا دیروقت بیدار می‌مانید؟ یا سریال تلویزیونی زیاد می‌بینید؟ یا وقتتان در فضای مجازی بیش از اندازه است؟

این سه کارنامه را در پایان تابستان دوباره برای خودتان صادر کنید.

5/30/2023 4:41:16 AM
Menu