رتبه قبولی‌های کانونی کنکور99 دررشته‌ها (یادگار ماندگار)

در این قسمت می‌توانید یادگار ماندگار 99 ، شامل آمار و اطلاعات قبولی‌های دانش آموزان کانون در کنکور 99 را دریافت کنید .

رتبه  قبولی‌های کانونی کنکور99 دررشته‌ها (یادگار ماندگار)

در این قسمت می توانید یادگار ماندگار 99 ، شامل اسامی دانش آموزان کانونی ، آمار و اطلاعات قبولی های دانش آموزان کانون در کنکور 99 را دریافت کنید .


 در این ویژه نامه در قسمت فایل های ضمیمه پایین مطلب مشاهده می کنید برای قبولی در رشته ی دلخواه شما چه تراز و رتبه ای لازم است و دانش آموزان در سال گذشته برای قبولی دررشته دلخواه شما به چند سوال تا از 10 سوال پاسخ داده اند . 

 توجه : در این فایل ها اسامی دانش آموزانی اعلام شده است که در بیش از 10 آزمون برنامه ای کانون شرکت کرده اند.


همچنین در لینک های زیر می توانید به مدل های مختلف اطلاعات انتخاب رشته را مشاهده کنید.

کاظم قلم چی :چگونه از دفترچه‌های انتخاب رشته استفاده کنیم ؟


برای مشاهده جدول های انتخاب رشته برروی لینک های زیر کلیک کنید

انتخاب رشته تجربی: جدول ترازهای بالاتر از 5800

انتخاب رشته تجربی: جدول ترازهای بالاتر از 5200

انتخاب رشته تجربی: جدول ترازهای بالاتر از 4700

انتخاب رشته تجربی: جدول ترازهای پایین تر از 4700


دفترچه انتخاب رشته ریاضی : جدول ترازهای بالاتر از 5000

دفترچه انتخاب رشته ریاضی :  جدول ترازهای پایین تر از 5000


در لینک زیر رتبه قبولی ها به صورت دانشگاه محور مشاهده کنید

رتبه قبولی‌های کانونی کنکور 99 در دانشگاه‌ها (یادگار ماندگار)


در لینک های زیر قبولی ها به صورت رتبه محور قابل مشاهده هستند

انتخاب رشته تجربی: براساس رتبه کنکور کانونی ها

انتخاب رشته انسانی: براساس رتبه کنکور کانونی ها

انتخاب رشته ریاضی: براساس رتبه کنکور کانونی ها

انتخاب رشته هنر: براساس رتبه کنکور کانونی هادر لینک های زیر قبولی ها به صورت تراز محور (تراز کانونی) قابل مشاهده هستند

پارسالی‌ها با تراز کانونی در چه رشته ای قبول شدند ؟ (تجربی)

پارسالی‌ها با تراز کانونی در چه رشته ای قبول شدند ؟ (انسانی)

پارسالی‌ها با تراز کانونی در چه رشته ای قبول شدند ؟ (ریاضی)

پارسالی‌ها با تراز کانونی در چه رشته ای قبول شدند ؟ (هنر)

پارسالی‌ها با تراز کانونی در چه رشته ای قبول شدند ؟ (زبان)

 

برای دانلود برروی رشته مورد نظر برروی فایل های ضمیمه کلیک کنید. 

در ادامه چند صفحه از اطلاعات موجود در فایل های زیر را می توانید مشاهده کنید . برای مشاهده اطلاعات کامل فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

برای مشاهده اطلاعات کامل فایل های ضمیمه را دانلود کنید.