انتخاب رشته منحصرا زبان : براساس تراز کانونی و رتبه کنکور

توجه : برخی دانش آموزان با نمره‌ی تراز مشابه شما رتبه‌های بهتر یا بدتر به دست آوردند اما اگر دقت کنید رتبه هایشان در یک بازه‌ی معین نوسان می‌کند .

انتخاب رشته منحصرا زبان : براساس تراز کانونی و رتبه کنکور

پارسالی ها با تراز کانونی در چه رشته ای قبول شدند ؟


 پاسخ این سوال را با نتایج دانش آموزان پارسالی کانون می دهیم . آیا می دانید دانش آموزانی که پارسال نمره ی تراز مشابه شما داشتند چه رتبه ای در کنکور به دست آوردند ؟ و در چه رشته ها و دانشگاه هایی قبول شدند؟ وقتی نتیجه ی دانش آموزان مشابه خودتان در سال های گذشته را دیدید می توانید تخمین بزنید که شما هم در کدام رشته ها و دانشگاه ها شانس قبولی بیشتری دارید . 


 توجه : برخی دانش آموزان با نمره ی تراز مشابه شما رتبه های بهتر یا بدتر به دست آوردند اما اگر دقت کنید رتبه هایشان در یک بازه ی معین نوسان می کند .

نکته : اطلاعات سایر بازه ها ترازی  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. 
برای مشاهده سایر قبولی ها و تراز ها فایل های ضمیمه را دانلود کنید.