رتبه قبولی‌های کانونی کنکور 99 در دانشگاه‌ها (یادگار ماندگار)

قبولی‌های کانونی دانشگاه محور در همه رشته‌ها در سال 99 را در جدول زیر مشاهده کنید.

رتبه قبولی‌های کانونی کنکور 99 در دانشگاه‌ها (یادگار ماندگار)

یادگار ماندگار 99  : قبولی های کانونی دانشگاه محور در همه رشته ها در سال  99 را در جدول زیر  مشاهده کنید.


 اطلاعات مربوط به چند از 10 و چارک پایین قبولی دانش آموزان کانونی به همراه اسامی دانش آموزان قبول شده در آن دانشگاه را ملاحظه می فرمایید.

به تدریج اطلاعات دانشگاه ها تکمیل می شود و لینک نام هر دانشگاه آبی می شود. 


برروی لینک نام دانشگاه کلیک کنید

     

استان

نام دانشگاه

آذربايجان شرقي

دانشگاه علوم پزشکي تبریز

آذربايجان شرقي

دانشگاه تبریز

آذربايجان شرقي

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

آذربايجان شرقي

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

آذربايجان شرقي

دانشگاه علوم پزشکي مراغه

آذربايجان غربي

دانشگاه علوم پزشکي ارومیه

آذربايجان غربي

دانشگاه اروميه

آذربايجان غربي

دانشگاه صنعتي اروميه

آذربايجان غربي

دانشگاه علوم پزشکي خوی

اردبيل

دانشگاه علوم پزشکي اردبیل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

اصفهان

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اصفهان

دانشگاه كاشان

البرز

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

ايلام

دانشگاه ایلام

ايلام

دانشگاه علوم پزشکي ایلام

بوشهر

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

دانشگاه صنعتی شریف

تهران

دانشگاه امیرکبیر

تهران

دانشگاه تهران

تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري

تهران

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

تهران

دانشگاه علوم پزشکیبقیه الله تهران

تهران

دانشگاه الزهرا

تهران

دانشگاه خوارزمی تهران

چهارمحال و بختیاری

دانشگاه شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

خراسان جنوبی

دانشگاهعلوم پزشکي بيرجند

خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتي بيرجند

خراسان جنوبی

دانشگاه بيرجند

خراسان جنوبی

دانشگاه بزگمهر قاينات

خراسان رضوی

دانشگاه فردوسي - مشهد

خراسان رضوی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

خراسان رضوی

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

خراسان رضوی

دانشگاه تربت حيدريه

خراسان رضوی

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

خراسان رضوی

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

خراسان رضوی

دانشگاه صنعتي قوچان

خراسان رضوی

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

خراسان رضوی

دانشگاه نيشابور

خراسان شمالی

دانشگاهعلوم پزشکي بجنورد

خراسان شمالی

دانشگاه بجنورد

خوزستان

دانشگاه شهيد چمران اهواز

خوزستان

دانشگاه صنعت نفت

خوزستان

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

زنجان

دانشگاهعلوم پزشکي زنجان

زنجان

دانشگاه زنجان

سمنان

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

سمنان

دانشگاه دامغان

سیستان و بلوچستان

دانشگاه زاهدان

سیستان و بلوچستان

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

سیستان و بلوچستان

دانشگاه علوم پزشکی زابل

سیستان و بلوچستان

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

سیستان و بلوچستان

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

سیستان و بلوچستان

دانشگاه زابل

سیستان و بلوچستان

دانشگاه علوم پزشکي زابل

فارس

دانشگاه شيراز

فارس

دانشگاه صنعتي شيراز

فارس

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

فارس

دانشگاه هنرشيراز

فارس

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

فارس

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

قزوین

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

قزوین

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

قم

دانشگاه صنعتي قم

قم

دانشگاه علوم پزشکي قم

قم

دانشگاه قم

قم

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

کردستان

دانشگاه كردستان - سنندج

کردستان

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

کرمان

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

کرمان

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

کرمان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کرمان

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

کرمانشاه

دانشگاه رازي کرمانشاه

کرمانشاه

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه ياسوج

کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

گلستان

دانشگاه گلستان - گرگان

گلستان

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

گلستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گیلان

دانشگاه گيلان - رشت

گیلان

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

لرستان

دانشگاه لرستان - خرم آباد

لرستان

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

مازندران

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

مازندران

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

مازندران

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

مرکزی

دانشگاه اراک

مرکزی

دانشگاه صنعتي اراك

مرکزی

دانشگاه علوم پزشکي اراک

هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

هرمزگان

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

همدان

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

همدان

دانشگاه علوم پزشکي همدان

همدان

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

همدان

دانشگاه علوم پزشکي اسدآباد

همدان

دانشگاه ملاير

یزد

دانشگاه يزد

یزد

دانشگاه علوم پزشکي يزد

یزد

دانشگاه ميبد