انتخاب رشته تجربی : براساس تراز‌های کانونی

پاسخ این سوال را با نتایج دانش آموزان پارسالی کانون می‌دهیم

انتخاب رشته تجربی : براساس تراز‌های کانونی

پارسالی ها با تراز کانونی در چه رشته ای قبول شدند ؟


 پاسخ این سوال را با نتایج دانش آموزان پارسالی کانون می دهیم . آیا می دانید دانش آموزانی که پارسال نمره ی تراز مشابه شما داشتند چه رتبه ای در کنکور به دست آوردند ؟ و در چه رشته ها و دانشگاه هایی قبول شدند؟ وقتی نتیجه ی دانش آموزان مشابه خودتان در سال های گذشته را دیدید می توانید تخمین بزنید که شما هم در کدام رشته ها و دانشگاه ها شانس قبولی بیشتری دارید . 


برای مشاهده قبولی ها براساس رتبه های کنکور برروی لینک زیر کلیک کنید

انتخاب رشته کنکور تجربی : براساس رتبه های کنکور کانونی ها توجه : برخی دانش آموزان با نمره ی تراز مشابه شما رتبه های بهتر یا بدتر به دست آوردند اما اگر دقت کنید رتبه هایشان در یک بازه ی معین نوسان می کند .

نکته : اطلاعات سایر بازه ها ترازی  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. در ادامه صفحه اول فایل های ضمیمه را مشاهده می کنید . برای مشاهده اطلاعات کامل ، فایل های ضمیمه را دانلود کنید.


برای مشاهده ادامه قبولی های منطقه 1 فایل ضمیمه را دانلود کنید.برای مشاهده ادامه قبولی های منطقه 2 فایل ضمیمه را دانلود کنید.

برای مشاهده ادامه قبولی های منطقه 3 فایل ضمیمه را دانلود کنید.
برای مشاهده ادامه قبولی های ایثارگران 5 درصد فایل ضمیمه را دانلود کنید.


نکته : اطلاعات سایر بازه ها ترازی  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. 

فایل های ضمیمه